Erkjenner å ha drept sin egen mor - frikjent i Nord-Troms tingrett

13/02/2018 16:59

Anniken Hauge

112
39-åringen fra Harstad erkjente at han banket moren sin til hun døde.

Den 39 år gamle mannen erkjente i Nord-Troms tingrett at han tok livet av moren sin. Hendelsen fant sted 23. februar i fjor, i huset der mannen bodde sammen med sin egen mor og mannens to sønner.

Men ettersom drapet ble utført i psykose, vurderte både aktoratet og mannen selv at han var strafferettslig utilregnelig, og derfor ikke kunne dømmes.

- Samlet sett finner retten at det ikke foreligger en nærliggende gjentakelsesfare, og at tiltalte må bli å frifinne for krav om overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver en enstemmig Nord-Troms tingrett.

Det melder NRK.

Det store spørsmålet i rettssaken ble derfor om mannen skulle dømmes til tvungen psykisk helsevern eller frifinnes.

Ifølge straffelovens §44 kan en person som var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad i gjernigsøyeblikket, ikke straffes. 

Aktor Torstein Hevnskjel mente at 39-åringen burde dømmes til tvungent psykisk helsevern da rettssaken startet. Men i sin sluttprosedyre mente han at det ikke var grunnlag for en slik dom likevel.

Tirsdag kom dommen som frikjenner den 39 år gamle mannen.

For å dømmes til tvungen psykisk helsevern, må det foreligge en fare for gjentakelse. 39-åringens behandlende lege, Per Rørvik, mente at 39-åringen fremstår som frisk i dag, og at faren for gjentakelse er liten. Men den er likevel til stede.

Det samme mente de to sakkyndige psykiaterne i retten, professor ved UiT–Norges arktiske universitet, Knut Waterloo, og overlege ved psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Erlend Bugge. 

Ifølge NRK fortalte 39-åringen i retten at han var skeptisk til bruk av medisin, men ønsker imidlertid å fortsatt være under frivillig behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det er nå opp til Riksadvokaten å anke saken, men aktor Torstein Henvskjel tror ikke det kommer til å skje.