Politiet trodde det var vold mot barn: «Dette er så dramatisk at det må få konsekvenser»

13/07/2021 10:25

Emma

112
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Forsvareren krever nå erstatning og melder politiet til Spesialenheten for politisaker.

Et bilde av en blå og lilla barnerumpe ble sendt fra en telefon til en annen. Mottakeren kom til å visse bilde til politiet, fordi han var involvert i en annen sak. 

Smsen som fulgte med bilde var skrevet på et annet språk en norsk.

Politiet mente at dette var barnemishandling, så derfor reagerte de på det. Politiet mener selv at de ikke har gjort noe galt i etterforskningen.

«Politiet og påtalemyndighetene har etterforskningsplikt i saker hvor barn kan være utsatt for vold» sier politiadvokat Monica Hanø.

At politiet reagerte på denne saken førte til at politiet møtte opp hos familien, som hadde sendt smsen, i Telemark. Politiet tok med faren og de to barna, faren satte de i isolasjon i fengselet og barna kom i fosterhjem.  

Politiet hadde ikke sett nærmere på forholdene bak bilde før du møtte opp hjemme hos familien. Faren satt i isolasjon i over 2 dager før noen kom og snakket med han om hvorfor han var fengslet. 

Faren til barna forklarer at bilde som var sendt viser bleieutslett og at barnet var blå og lilla, fordi de hadde smurt på krystallfiolett. 

Dette er et behandlingsmiddel som kan kjøpes på apoteket og som hjelper mot akkurat bleieutslett. Når det blir smurt på huden gjør det huden blå og lilla.

I smsen som sto på et utenlandsk språk, hadde faren spurt om de hadde råd mot bleieutslett. 

Familien hadde også vært til lege med barnet, hvor de kunne dokumentere at dette besøket var for bleieutslett. 

Politiet undersøkte saken videre, men de fant ikke noe straffbart. Saken er blitt henlagt.

”Politiet må etterforske årsakene til skadene på barnet og kunne ikke på det tidspunktet utelukke hypotese om at skadene var påført som følge av vold ut ifra de øvrige opplysningene som forelå i saken” skriver Monica Hanø .

Hun mener det var andre ting enn bare bildet som førte til at de reagerte så raskt, men det kan hun ikke utdype på grunn av taushetsplikten.

Familien vil anmelde politiet til Spesialenheten for politisaker, noe Jon Anders Hasle støtter dem i.

Han bistår faren til barnet med å kreve erstatning for uberettiget forfølgning.

”Dette er så dramatisk at det må få konsekvenser” sier Hasle.