20 små tegn: Er det en psykopat i din omgangskrets?

29/08/2017 15:00

Anniken Hauge

Helse
Du kan enkelt finne ut om du har en psykopat blant venner eller familie.

Kanskje det er naboen?

Det kan også være barnas mattelærer. Eller svogeren din som alltid har vært en sær type. 

Psykopatiske personlighetstrekk er både forlokkende og veldig skremmende for de fleste mennesker. Men det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hvem og hva en psykopat er. 

I følge forskning.no har mellom 10-15 prosent av den norske befolkningen så avvikende personlighetstrekk at det er snakk om personlighetsforstyrrelser. Ut av samtlige former for personlighetsforstyrrelser som inkluderer narsissisme og schizofreni, diagnostiseres en mindre gruppe ‘psykopater’ offisielt med en ‘dyssosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse’.

 

Grunnleggende kan man si at psykopater ‘mangler’ en velfungerende samvittighet, da de ikke kan skille mellom rett og galt, og mener ofte de er bedre enn andre. 

Det er faktisk enkelt å sjekke om man har en psykopat i sin nærmeste omgangskrets. 

Her er 20 karakteristika som kjennetegner en psykopat. Listen kalles Hare Psycopathy Test, hvor en forsøksperson kan få en karakter fra 0 til 2 for hvert punkt, hvilket anslår graden av psykopati, skriver britiske Metro.

En psykopat kan gjenkjennes ved å ha flere av følgende trekk:

1. Overfladisk sjarmerende
2. Enormt og ofte arrogant selvbilde 
3. Behov for stimulering 
4. Patologisk løgner 
5. Beregnende og manipulerende 
6. Blottet for skyld eller anger
7. Kun overfladiske følelsesutbrudd
8. Avstumpethet og mangel på empati
9. Lever som en parasitt på andres bekostning 

 

10. Har vanskeligheter med å kontrollere atferden sin
11. Seksuelt eksplosiv 
12. Tidligere atferdsvansker som barn
13. Mangel på realistiske langsiktige mål
14. Impulsiv
15. Uansvarlig 
16. Kan ikke ta ansvar for egne handlinger
17. Mange romantiske forhold eller ekteskap
18. Kriminell ungdomsforbryter 
19. Dømt til behandling eller betinget løslatelse fra en institusjon
20. Kriminell atferd 

Hvis du totalt får mer enn 30 poeng, så er det ifølge forskerne bak testen et tydelig tegn på psykopati.