Meditasjonsfordeler og nyeste vitenskapelige forskning

Her er en oversikt over de største fordelene som følger av regelmessig praksis med meditasjon. Dette er et svar på det viktige lille spørsmålet: "Hva kan meditasjon tilby meg, for min enkle innsats to ganger tyve minutter for dagen?"

Jo, det finnes nemlig ganske så mye å hente her for deg! Fra alvorlige helsemessige fordeler til forbedret forståelse og intelligens, fra suksess på jobben til mer harmoniske relasjoner. Les videre og vi gir deg detaljene!

Fordeler med å forbedre livskvaliteten

Økt intelligens - Vitenskapelige studier viste at meditering forbedrer utøverens kognitive og intellektuelle evner. Denne effekten av å bli smartere har blitt demonstrert med ulike typer intelligensstester.

Fordeler med meditasjon for studenter - Regelmessig meditasjon øker elevenes ytelse (høyere faglig prestasjon, mindre fravær, bedre utdanningsnivå), og dette gjelder for alle skolens nivåer fra barnehage til høyskole.

Høyere arbeidseffektivitet - Forskning har vist en reduksjon i stressnivået og bedre beslutningsprosesser. Dette fører igjen til økt effektivitet på arbeidsplassen hos både små og store bedrifter.

Kreativitet og problemløsning - Meditasjon fører til høyere hjerne-integrasjon, som igjen setter grunnlaget for mental våkenhet og kreative problemløsende ferdigheter.

Tilgang til høyere nivåer av bevissthet - Mens vanlig menneskelig erfaring er begrenset til tre tilstander av bevissthet (våken, sovende, i dyp søvn), vil meditasjonspraksis gi tilgang til fire raffinerte nivåer av å være til. Meditasjon og yoga henger sammen som erteris. www.yogalove.no, for eksempel, forhandler yogautstyr av høy kvalitet.

Transcendentale erfaringer - Studier av meditative erfaringer som ble karakterisert fra de utøvenes delvis eller fullstendige fravær av tid, rom og sinn gav overraskende, positive resultater.

Positive følelser og velvære - Forskning viser at meditasjonsutøvere har 5 ganger større avklart gamma-output (positive følelser som kjærlighet, lykke, velvære).

ledelse og ledelsesevner - Er meditasjon positivt for virksomheten? Beviser fra Ray Dalio til Silicon Valley, fra Fortune 100-lister til Harvard Business School finnes i bokhandelen.

Personlige relasjoner - tre måneder med transcendental meditasjonsøvelse gir betydelig forbedring i faglige og personlige forhold, basert på økt lykke og redusert stress.

Ekteskapelige forhold – Undersøkelser og målinger viste langsiktig ekteskapelig glede og betydelig høyere ekteskapelig tilfredshet blant folk som mediterer.

Forventet levealder – I en studie hos pasienter som lider av kardiovaskulær sykdom, fant man ut at forventet dødelighet fra ulike dødelige hjertesykdommer ble kuttet med 48% ved bruk av vanlige meditasjonsøkter.

Meditasjonsfordeler ved graviditet - Interaksjon av hormoner og omgivende fysisk miljø. Det er påvist at meditasjonsteknikker har mange positive fordeler under og etter graviditet, både for mødre og nyfødte. www.spashoppen.no tilbyr mange fantastiske produkter for kropp og sjel.

Hjerneaktivitet - Meditasjon fører til økt frontal aktivitet i hjernen (noe som betyr mer harmonisk, effektiv hjernevirksomhet) under ulike operasjoner med lukkede øyne.

Bedre søvn - Lavere nivåer av stress betyr bedre søvn, ikke sant? Å meditere regelmessig, minst to ganger om dagen, er et naturlig hjelpemiddel mot kronisk søvnløshet.

Multippel sklerose-behandling med transcendental meditasjon - Meditering reduserer angrep av multippel sklerose og lindrer relaterte symptomer (svakhet, prikking, nummenhet m.fl.) ved å øke energinivået.

Stress og mestring - en studie av mediterende studenter viste at kandidatene hadde lavere blodtrykk, redusert psykologisk lidelse og redusert risiko for hypertensjon enn ikke-mediterende mennesker.

Skinnende, sunn hud – Meditasjon bidrar til å holde hormonnivåene godt balansert og kutter, blant andre positive ting, radikalt ned på det daglige stresset og  gir deg vakker hud og et strålende, vakkert utseende!