Sykepleier hadde 300 overtidstimer på to måneder

09/12/2021 09:31

Emma Sletta

Innland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
En sykepleier ved Finnmarkshospitalet i Nord-Norge har jobbet usedvanlig hardt de siste to månedene og dermed også samlet inn en stor lønnssjekk.

Det norske medie Sykepleien har fått oversikt fra Finnmarkshospitalet, som viser at bruken av overtid for mange sykepleiere på sykehuset har vært vanvittig høy. Tallene i artikkelen gjelder fra 26/8/21 til 25/10/21, alle i en periode på ca. to måneder.

I denne perioden har totalt 390 sykepleiere jobbet overtid ved Finnmarkssykehuset HF, og til sammen har de hatt 9579 overtidstimer. Det er i gjennomsnitt 12 timer per sykepleier per måned.

12 timer ekstra arbeid hver måned, eller omtrent 3 timer i uken, høres ikke ut som så mye - og det er det heller ikke. Problemet er at det er noen få sykepleiere som har ansvar for de fleste av de 9579 overtidstimene.

En sykepleier har hatt 298 overtidstimer i perioden på ca. to måneder. Dette tilsvarer å ha hatt doble skift hver dag og har derfor fylt tilsvarende to stillinger.

Ifølge Sykepleien er normal avtalt bruttolønn for denne sykepleieren i to måneder 138.936 kr. Det betyr at sykepleieren vanligvis har månedslønn før SKAT på ca. 50.000 kroner.

Men i denne perioden, da sykepleieren hadde 298 overtidstimer, fikk han eller hun utbetalt en samlet bruttolønn på 324.580 kr, tilsvarende en månedslønn før SKAT på ca. 120.000 kroner.

Det er om lag 50 prosent mer enn sykepleierens norske legekolleger.

Sykepleien siterer den aktuelle sykepleieren anonymt: "En vanlig heltidsjobb er altfor forsøpling for meg. Slik har det alltid vært."

– Det var fordi jeg jobbet 12-timers skift i fire uker. Da skulle jeg vært arbeidsløs i fire uker etterpå, men på grunn av sykefravær jobbet jeg også i de fire ukene, som da utløste ren overtid, sier sykepleieren på telefon til Sykepleien.

I tillegg til nevnte sykepleier har også andre sykepleiere på sykehuset mye overtid. I september er det registrert ti sykepleiere med mer enn 50 timer overtid og 46 med mer enn 30 timer overtid.

I oktober er det også problemer, da 11 personer med mer enn 50 timer overtid og 48 med mer enn 30 timer overtid er registrert. Disse tallene kommer i tillegg til de nevnte sykepleierne, som har hatt henholdsvis 186,5 timer og 111,5 timer overtid.

Lena Røsæg Olsen, fylkesleder i Finnmark og Troms, sier om den ekstreme mengden overtid: – Det kan ikke bare være en uventet jobb, men et behov for en ekstra sykepleier over tid som ikke er dekket av vanlig bemanning.

Hun mener dette bare er starten på en helsekrise med stor mangel på sykepleiere i Norge. I tillegg stiller hun spørsmål ved om det i det hele tatt er forsvarlig for helsepersonell å jobbe så mange timer.

Hun påpeker imidlertid at det er mer forsvarlig å ha en sliten og slitt sykepleier på jobb enn å stenge avdelingene.