Kongehuset ber om 22 millioner til fra statsbudsjettet

18/09/2023 09:30

Emma

Innland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
I en søknad ber kongehuset om en økning i tilskuddet fra statsbudsjettet.

Det norske kongehuset er dyrest i Skandinavia. I Europa var vi på delt tredjeplass med Nederland i 2020, ifølge CNN.

Monarkiene i våre svenske og danske naboland kostet skattebetalerne henholdsvis 150 millioner og 142 millioner kroner i 2021.

Samme år sopet det norske kongehuset inn 312 millioner kroner fra staten.

I fjor ble summen jekket opp til svimlende 455 millioner kroner. Av dette utgjorde 233 millioner kroner et ekstraordinært tilskudd til Slottets sikkerhetsprosjekt.

Ber om millioner ekstra

I år var Det kongelige hoff bevilget 240 008 000 kroner. For neste års statsbudsjett, som legges fram i oktober, ber hoffet om ytterligere 22 millioner.

Det framgår i en søknad til Statsforvalteren, som Børsen har fått innsyn i.

Dette inkluderer ikke apanasjen til kongeparet og kronprinsparet, som ligger på henholdsvis 13,9 og 11,6 millioner kroner. Denne bes om å reguleres etter SSBs indeks, som er vanlig.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år blir lagt fram 6. oktober.

Slottets kommunikasjonssjef, Guri Varpe, sier i en kommentar til Børsen at kongehuset ønsker mer penger på grunn av endringer i trusselbildet og større krav til IKT-sikkerhet.

- Som alle andre virksomheter og organisasjoner jobber også Det kongelige hoff kontinuerlig for å holde kostnader nede, og for å se på helheten i vårt kostnadsbilde og mulighet for omdisponering av midler, sier hun.