Dette skjer om du ikke får nok søvn

Søvn er en viktig del av livet, men om du ikke får nok av det kan det få alvorlige konsekvenser - nyere forskning viser at søvn har påvirkning på mange av livets aspekter.

Søvn er noe vi alle vet er viktig for vår velvære, prestasjoner og kroppen generelt. Noen sover mer og andre sover mindre, men i snitt ligger vi på puta ca. en tredjedel i løpet av livet vårt. Dette utgjør ganske mange år, om du tenker på det.

 

Det mange ikke tenker over, er hvor mye kroppen er avhengig av den søvnen den får, og hva som kan skje om kroppen ikke får nok hvile. Det finnes teorier som sier at kroppen er innstilt med en 24-timers timer-mekanisme, noe som vil si at mennesker er “programmert” til å sove om natten, uavhengig av hva man har gjort i løpet av dagen. Dette forklarer hvorfor mange blir så trøtte når kvelden kommer, eller at man er trøttere i vinterhalvåret enn på sommerhalvåret, når dagene er kortere.

 

En annen teori mener at det å være våken forstyrrer den interne fysiologiske stabiliteten i kroppen, og at når vi sover blir dette gjenopprettet.

Denne teorien sier at om man ikke får den søvnen man trenger, kan man oppleve fysiologiske og atferdsforstyrrelser. Vi har nok alle opplevd å ikke få nok søvn i lengre eller kortere perioder, og hvordan det påvirker både humør og prestasjon på jobben. Disse forstyrrelsene vil bli verre om man søvnmangelen fortsetter, men når en periode med søvnmangel er ferdig, vil den tapte søvnen bli gjenvunnet. Det er derfor viktig, spesielt i perioder hvor du er stresset og/eller får for lite søvn, å ha en god seng som du kan legge deg i, og ta igjen det tapte. Det er også viktig å unne seg en god seng når man bruker ⅓ av livet sitt er. Hos www.bedrenaetter.no kan du finne gode kvalitetssenger.

 

Det skal ikke så mye til før man kan se påvirkningen søvnmangel har, kun 3-4 timer mindre enn man er vant til i én natt har blitt sett at har tre konstante effekter: 1. Mennesker med søvnmangel viser en økning i trøtthet, og de føler seg trøttere og sovner fortere enn ellers, hvis de får muligheten for det. 2. Mennesker med søvnmangel viser mer negativt humør som påvirkning av forskjellige skrevne tekster, og 3. de har dårligere prestasjoner på tester omkring årvåkenhet, slik som å se på en PC eller reagere på et flimrende lys. Nyere studier viser også at prestasjonen ved komplekse kognitive oppgaver er dårligere hos mennesker med søvnmangel, i tillegg til at eksekutive funksjoner, slik som problemløsning og planlegging, er vist at blir påvirket av søvnmengden et individ har fått.

 

Dette viser hvor viktig det er å få nok søvn i løpet av en natt, og prøve å unngå lengre perioder med lite søvn. Det vil nemlig påvirke deg ganske mye om du ikke får nok søvn, og vil kunne gå utover arbeidet du skal gjøre på jobben, hvor trygg du er på veien og hvordan du kan interagere i familie- og det sosiale liv.