Forskning: Folk med iPhone er brautende, selvopptatte og løgnaktige

24/11/2016 14:00

Anniken Hauge

Livsstil
Hvis man skal tro denne britiske undersøkelsen, er det forskjell på mennesker som eier henholdsvis en iphone og en Android.

Mange iPhone-eiere kan ha en tendens til å lyve, være glade i å vise seg frem, og være opptatt av omdømme. De setter pris på penger og status, og går langt for egen vinnings skyld.

Det er det i hvert fal noe som tyder på, hvis man skal tro en undersøkelse fra det britiske University of Lancaster. 

Det skriver Metro.

Her har forskerne spurt 500 forskjellige telefoneiere om en rekke forskjellige ting som omhandler dem selv og de holdningene de har til egen smartphone.

Ut av undersøkelsens resultater har det blitt sammenfatted en rekke stikkord som angivelig avslører noe om henholdsvis iPhone-eiere og Android-eiere:

iPhone-eiere:

- Yngre.

- Mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å være kvinne.

- Har en større tendens til å anse mobilen som et statussymbol.

- Mer utadvente.

Android-eiere:

- Eldre.

- Menn.

- Ærligere.

- Mindre interessert i penger og status.

Forskerne bak undersøkelsen mener at man kan bruke resultatene til å få en fornemmelse av hvilke mennesker man har med å gjøre:

- For første gang demonstrerer vi at et individs valg av smartphone kan gi brukbare indikasjoner når det kommer til å forutsi personlighet og andre individuelle karakteristika, sier David Ellis fra Lancaster University til Metro.