Hvordan bli kvitt tåke og kondens på innsiden av vinduene

10/04/2023 10:14

Sofie Hansen

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Seks konkrete tips for å bli kvitt tåke og kondens på vinduene.

Dugg og kondens på innsiden av vinduene er noe av det som er skikkelig irriterende flere tider av året.

Kulden gjør at vinduene når så lav temperatur at luften i boligen blir avkjølt når den berører den, og siden varm luft kan inneholde mer vann enn kald luft, blir noe av vannet i luften 'avsatt' på vinduet .

Det kan gi fuktskader, mugg og mugg, og det er derfor viktig å forebygge, noe du kan gjøre ved å følge følgende seks tips:

Luft ut

Dugg og kondens på vinduene kan kun oppstå når luftfuktigheten i boligen er for høy. Det anbefales derfor at du lufter minst tre ganger om dagen og i minst fem minutter av gangen.

Dette gjøres best ved å lufte ut hele boligen kraftig, og holder du det innen fem minutter, vil det ikke påvirke varmeregningen nevneverdig.

Du kan for eksempel lufte deg om morgenen, mens du lager mat og før du legger deg. Det er også viktig å lufte ut etter du har dusjet og hvis du tørker klær eller lignende inne.

Hold øye med fuktigheten

Lav luftfuktighet i boligen er som nevnt nøkkelen til å unngå dugg og kondens på vinduene. Derfor kan det være lurt å investere i et hygrometer som viser den relative luftfuktigheten i boligen.

I vinterhalvåret bør du holde luftfuktigheten på cirka 50-55 prosent, og du kan derfor bruke et hygrometer for å bedre vurdere når det er nødvendig å lufte ut.

Slå på varmen...

Årsaken til kondens er som nevnt at vinduet er iskaldt. Det er derfor viktig at du holder radiatorene i gang dersom du vil unngå kondens på vinduene.

Det er spesielt viktig at radiatorene er slått på hvis de står under vinduene. Her er de skikkelig flinke til å hindre kondens og dugg på innsiden av vinduene.

...i hele hjemmet

Det er imidlertid ikke nok å skru på radiatorene i de rommene hvor man har størst problemer med kondens.

Det er viktig at det er noenlunde lik temperatur i alle rom i boligen hvis du vil unngå kondens.

Det er også viktig at du ikke har mindre enn 17-18 grader i boligen. Lavere temperaturer kan skade boligen.

Tørk av

Hvis 'ulykken' har skjedd og du våkner av gjennomvåte vinduer, er det viktig at du tørker dem ned. Dette kan for eksempel gjøres med en tørr klut eller et stykke tørkepapir.

Hvis vannet får bli liggende, gir det grobunn for sopp, som er skadelig for både hjemmet, inneklimaet og lungene dine.

Vurder nye vinduer

Hvis ingen av de ovennevnte hjelper, kan det være et tegn på at vinduene i boligen må skiftes.

Det kan være vanskelig å unngå kondens på innsiden av gamle vinduer når det er kaldt ute, og løsningen kan derfor være å erstatte de gamle vinduene med nye isolerte lavenergivinduer, som reduserer kontrasten mellom den kalde luften ute og den varme. luft inne.

Læs også:

Norsk duo med trist melding Duoen kommer nå med en trist melding.