Breaking: Bekrefter eksamensavlysninger

09/02/2021 11:17

Emma Sletta

Nyheter
Under pressemøtet mandag formiddag forteller kunnskapsministeren at den norske regjering har bestemt å avlyse sommers eksamener.

Ved pressekonferansen som var mandag kl 11, forteller regjeringen at alle de skriftlige eksamenene til sommer vil bli avlyst. Dette gjelder også noen av sommers muntlige eksamener. 

I pressekonferansen forteller kunnskapsministeren, Guri Melby, at hun har stor forståelse for at studentene er veldig bekymret for sommers eksamener.

 «Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært», sier Melby.

Hun legger til at eksamensgrepene omfatter rundt 60.000 elever som går på 10.-trinn, og 185.000 elever på videregående.

Dette er regjeringens grep:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- ogsvennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamenvåren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldendesmitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes iuke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering forelever som ikke får eksamen.