Forskere åpner øynene: «Det vil skje i løpet av våre barns eller barnebarns levetid»

05/03/2023 16:00

Mikkel Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det har skjedd noe i Antarktis som har fått forskere til å åpne øynene.

Sørpolens havis krymper ettersom den smelter mer enn noen gang før.

Rekorden har til og med blitt slått tre ganger de siste seks årene, skriver The Guardian.

Forskere har kunnet fastslå dette etter å ha sett på satellittbilder som har overvåket ismengden rundt Antarktis 18 000 km kystlinje i 44 år.

Ifølge René Forsberg, som er professor ved DTU, blir isen tynnere og mindre, noe som er et tegn på at klimaendringene også påvirker der.

Det som er bemerkelsesverdig er at det nå skjer så raskt.

I dette tilfellet er det imidlertid havisen som flyter på sjøen, og derfor vil den ikke endre vannstanden direkte. Men hvis havisen forsvinner, blir isdekket mer utsatt. 

Den største bekymringen for René Forsberg er store iskapper i Antarktis, som smelter, inkludert Thwaitesbreen, også kalt «Dommedagsbreen», som ligger i den vestlige delen av Antarktis.

"Smeltingen deres øker voldsomt for tiden. Spørsmålet er om det kan løpe enda mer ut," sier han til B.T.

Når disse ismassene smelter, påvirker det direkte vannstandsstigningen i Norge.

"Det vil skje i løpet av våre barns eller barnebarns levetid. Det er derfor det er nå vi må bygge sjøforsvar."