Nav kommer med ny informasjon: Så mye kan du forvente å motta

26/01/2024 08:37

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Nå kommer Nav med viktig informasjon.

Foreldrepenger utgjør en økonomisk støtte som mottas under permisjon etter å ha blitt forelder gjennom fødsel eller adopsjon. Det er imidlertid viktig å være klar over flere aspekter knyttet til denne støtten.

NAV deler informasjon på Facebook om gjeldende krav og beregningen av foreldrepenger.

For arbeidstakere, de ansatte i eget aksjeselskap (AS) eller frilansere gjelder følgende retningslinjer:

Dersom en person har hatt flere arbeidsforhold, men har avsluttet ett av dem før permisjonen starter, vil stønaden vanligvis bli beregnet basert på inntekten i det gjenværende arbeidsforholdet.

- Da vil foreldrepengene dine vanligvis regnes ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt de tre siste hele kalendermånedene før foreldrepengeperioden starter. Dette gjelder selv om du har jobbet deltid eller har hatt varierende inntekt.

Det kan også forekomme tilfeller der man har tatt ferie eller hatt ulønnet permisjon før foreldrepengeperioden. Det skriver DinSide.

I slike tilfeller skal arbeidsgiver også oppgi den inntekten man normalt ville ha hatt hvis man hadde vært i arbeid.

Dette gjelder også dersom man har gått direkte fra å motta omsorgspenger, sykepenger, svangerskapspenger, opplæringspenger eller andre ytelser til foreldrepenger.

Her får du all informasjon om foreldrepenger.