Norge vil ha stor nytte av krigen i Ukraina

07/12/2022 14:37

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Gass- og oljeeksporten hadde en klar innvirkning på Norges handelsbalanse i tredje kvartal.

Historisk høye priser på olje og spesielt gass førte til at Norges driftsbalanse slo rekord i tredje kvartal i år. Disse høye prisene skyldes at Russlands krig mot Ukraina har forårsaket en energikrise i Europa, som igjen øker etterspørselen etter norsk olje og gass.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå onsdag viser at Norges overskudd var på 570 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 322 milliarder kroner i andre kvartal.

Det skriver TV2.

Spesielt salg av olje og gass øker inntektene. Den svekkede kronekursen fører også til høyere indikatorer i regnskapet.

– Samlet eksporterte Norge varer og tjenester for 949 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette er en økning på 254 milliarder sammenlignet med forrige kvartal og 496 milliarder kroner høyere enn samme periode året før. På årsbasis representerer dette mer enn en fordobling av norsk eksport, skriver SSB.

På den andre siden ble det importert varer og tjenester for 416 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette 27 milliarder kroner mer enn i andre kvartal og hele 103 milliarder kroner mer samme kvartal i fjor. 

Norges nettofordringer overfor utlandet økte med 7 prosent i tredje kvartal, utgjorde 22.168 milliarder kroner. På motsatt side utgjorde den samlede norske gjelden til utlandet 10.636 milliarder kroner.