Politiet varsler: Storkontroll i sommer

05/06/2024 13:36

Sofie

Nyheter
Foto: SiljeAO / Shutterstock.com
Foto: SiljeAO / Shutterstock.com
Nå varsler de om kontroll.

Politiet varsler nå om en omfattende kontrollaksjon for å redusere alvorlige trafikkulykker i sommermånedene.

Aksjonen, kjent som «Aksjon grønne veier», vil inkludere fartskontroller på både Europa- og riksveier, samt utvalgte fylkesveier, områder hvor de fleste alvorlige trafikkulykkene inntreffer. Utrykningspolitiet understreker viktigheten av tiltaket for å forebygge ulykker med tragisk utfall.

UP-sjef Knut Smedsrud forteller at aksjonen har som mål å være ekstra synlig på veistrekninger hvor fartsgrensene ofte ikke blir overholdt. Det skriver DinSide.

Dette er også strekningene hvor de mest alvorlige ulykkene skjer. I tillegg vil fotoboksene være operative hele sommeren, som resten av året.

Statistikk viser at for høy hastighet er en medvirkende faktor i en tredjedel av dødsulykkene, og politiet avdekker flere grove fartsovertredelser om sommeren enn i andre perioder av året.

- Sommerstid er det erfaringsmessig mye trafikk på norske veier. Derfor oppfordrer vi alle sjåfører til å overholde fartsgrensen og kjøre rusfri. Mye trafikk betyr også at vi som sjåfører må være ekstra oppmerksomme, hensynsfulle og ikke minst tålmodige i sommertrafikken, sier UP-sjefen.

I tillegg til hovedveiene vil UP og politidistriktene daglig gjennomføre kontroller på andre prioriterte veistrekninger.

Statistikken fra perioden 2019-2023 viser at antallet drepte og hardt skadde øker med over 50 prosent i sommermånedene sammenlignet med resten av året.