Hva Er Utbytteaksjer og Hvorfor Bør Du Investere I De?

07/12/2021 12:30

Valdemar Lind

Økonomi
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Å investere i utbytteaksjer kan være en lønnsom investering over tid. På den måten vil du som investor motta kontanter fra selskapet når de presterer godt. Utbytteaksjer har økt i popularitet blant investorer. Dette har vist seg å være en god måte å motta passive inntekter på, der man har mulighet til å reinvestere pengene tilbake i aksjemarkedet eller overføre til bankkontoen. Les mer om hva utbytteaksjer er og hvorfor det kan være en god investeringsstrategi for deg. Hva er utbytteaksjer? Når du investerer i aksjer vil du ha muligheten til å tjene penger på to måter. Den ene er at du selger aksjen til en høyere kurs enn kursen du kjøpte den for. Den andre er at selskapet du investerer i gir ut utbytte til aksjonærene. Enkelt forklart er utbytte kontanter som deles ut til investorene fra selskapet når de har et overskudd. Dette er som en belønning for at du velger å være deleier i selskapet. Utbytter blir ofte betalt kvartalsvis, hver halvår eller hvert år. Utbytteaksjer er altså selskaper som deler ut deler av overskuddet sitt med aksjonærer. Det er først og fremst større og stabile selskaper som deler ut utbytte. Dette er på grunn av disse selskapene har opparbeidet seg en sunn og bærekraftig økonomi over tid. Hva er fordeler med utbytteaksjer? Den største fordelen med å investere i utbytteaksjer er at man får en belønning i form av kontanter dersom selskapet har gode resultater. Dersom man investerer i stabile selskaper vil man kunne oppnå å motta utbytte samtidig som aksjene stiger i verdi. På den måten vil man tjene penger både ved utbytte og gjennom stigning i verdien til aksjene. Å investere i utbytteaksjer kan gi god uttelling dersom du har en god strategi. I likhet med andre investeringer man foretar seg er det fortsatt vel så viktig å undersøke at selskapene har en god historikk og at produktene/tjenestene vil fortsette å levere over tid. Det kan også være en god ide å se etter selskaper som historisk har økt utbyttebetalingene år for år. Det gir en indikasjon på at selskapet ønsker å dele ut mer utbytte med sine aksjonærer i årene som kommer, som igjen tilsier at aksjen vil ha større sjans for å ha god utbyttevekst fremover. Tips til gode utbytteaksjer Det finnes flere selskaper som tilbyr utbytteaksjer. Likevel er det lurt å være litt obs på hvilke utbytteaksjer man investerer i. Det er ikke nødvendigvis de selskapene som betaler mest utbytte som er de beste investeringene. Ettersom et utbytte er en direktekostnad for et selskap, er det viktig å se at selskapet har en sunn utbyttepolitikk. Utbyttene skal dermed ikke hemme selskapet for videre vekst og inntjening. 3 norske aksjer med utbytte Her er noen norske selskaper som tilbyr utbytte og som har prestert godt over tid: DNB Gjensidige Salmar 3 amerikanske aksjer med utbytte Her er noen amerikanske selskaper som tilbyr utbytte og som har prestert godt over tid:   Apple Microsoft PepsiCo

Å investere i utbytteaksjer kan være en lønnsom investering over tid. På den måten vil du som investor motta kontanter fra selskapet når de presterer godt.

Utbytteaksjer har økt i popularitet blant investorer. Dette har vist seg å være en god måte å motta passive inntekter på, der man har mulighet til å reinvestere pengene tilbake i aksjemarkedet eller overføre til bankkontoen.

Les mer om hva utbytteaksjer er og hvorfor det kan være en god investeringsstrategi for deg.

Hva er utbytteaksjer?

Når du investerer i aksjer vil du ha muligheten til å tjene penger på to måter. Den ene er at du selger aksjen til en høyere kurs enn kursen du kjøpte den for. Den andre er at selskapet du investerer i gir ut utbytte til aksjonærene. Enkelt forklart er utbytte kontanter som deles ut til investorene fra selskapet når de har et overskudd. Dette er som en belønning for at du velger å være deleier i selskapet. Utbytter blir ofte betalt kvartalsvis, hver halvår eller hvert år.

Utbytteaksjer er altså selskaper som deler ut deler av overskuddet sitt med aksjonærer. Det er først og fremst større og stabile selskaper som deler ut utbytte. Dette er på grunn av disse selskapene har opparbeidet seg en sunn og bærekraftig økonomi over tid.

Hva er fordeler med utbytteaksjer?

Den største fordelen med å investere i utbytteaksjer er at man får en belønning i form av kontanter dersom selskapet har gode resultater. Dersom man investerer i stabile selskaper vil man kunne oppnå å motta utbytte samtidig som aksjene stiger i verdi. På den måten vil man tjene penger både ved utbytte og gjennom stigning i verdien til aksjene.

Å investere i utbytteaksjer kan gi god uttelling dersom du har en god strategi. I likhet med andre investeringer man foretar seg er det fortsatt vel så viktig å undersøke at selskapene har en god historikk og at produktene/tjenestene vil fortsette å levere over tid.

Det kan også være en god ide å se etter selskaper som historisk har økt utbyttebetalingene år for år. Det gir en indikasjon på at selskapet ønsker å dele ut mer utbytte med sine aksjonærer i årene som kommer, som igjen tilsier at aksjen vil ha større sjans for å ha god utbyttevekst fremover.

Tips til gode utbytteaksjer

Det finnes flere selskaper som tilbyr utbytteaksjer. Likevel er det lurt å være litt obs på hvilke utbytteaksjer man investerer i. Det er ikke nødvendigvis de selskapene som betaler mest utbytte som er de beste investeringene. Ettersom et utbytte er en direktekostnad for et selskap, er det viktig å se at selskapet har en sunn utbyttepolitikk. Utbyttene skal dermed ikke hemme selskapet for videre vekst og inntjening.

3 norske aksjer med utbytte

Her er noen norske selskaper som tilbyr utbytte og som har prestert godt over tid:

  • DNB
  • Gjensidige
  • Salmar

3 amerikanske aksjer med utbytte

Her er noen amerikanske selskaper som tilbyr utbytte og som har prestert godt over tid:

 

  • Apple
  • Microsoft
  • PepsiCo