Ekstremt sjelden hjernesvulst funnet hos 65 personer fra samme skole

04/04/2022 08:15

Emma

Utland
Foto: Youtube
Foto: Youtube
En skole har vært knyttet til 65 tilfeller av sjeldne hjernesvulster.

Al Lupiano, som tidligere bodde i Woodbridge Township i USA, bekreftet den triste nyheten etter at flere i sin egen familie ble diagnostisert med samme svulst.

Han ble diagnostisert med den sjeldne svulsten for 20 år siden, som han sier han fortsatt lider av vedvarende seneoppfølger som et resultat.

Al Lupiano, en miljøforsker, sa imidlertid at andre hadde det verre.

Foto: Youtube

– I august i fjor ble søsteren min fortalt at hun hadde en hjernesvulst selv, sier AL til CBS2.

– Dessverre viste det seg å være i trinn 4. Men bare to timer senere fikk vi vite at min kone også hadde en hjernesvulst.

I kjølvannet av denne oppdagelsen begynte Al å undersøke saken videre, og han endte opp med å identifisere 65 tilfeller av mennesker som hadde blitt diagnostisert med den sjeldne hjernesvulsten - og felles for dem alle var at de enten hadde gått på eller jobbet ved Colonia High School.

«Jeg begynte å forske litt, og de tre ble til fem, de fem ble til syv, de syv ble til 15», sier han.

Als søster døde for mindre enn en måned siden, og ba ham legge ut på Facebook for å se om skolens alumner ønsker å komme frem og spørre andre om de har blitt diagnostisert med en hjernesvulst.

"Det jeg synes er alarmerende er at det bare er en miljøforbindelse til disse hjernesvulstene, og det er ioniserende stråling."

"Det er ikke forurenset vann. Det er ikke luft. Det er ingenting i bakken. Det er ikke noe vi påfører på grunn av dårlige vaner."

Foto: Youtube

Woodbridge-ordfører John McCormick har nå kontaktet helsedepartementet og Miljøverndepartementet for å undersøke den tilsynelatende forbindelsen ytterligere.

"Det var jomfruelig land. Det var skog. Den videregående skolen var det første som var der, så det var sannsynligvis ikke noe i bakken på den tiden," sa John.

– Det eneste som potensielt kunne ha skjedd, er at noe ble brakt inn under byggingen. Men vi har ingen opptegnelser.

Veileder Dr. Joseph Massimino sier han vil informere samfunnet om den uoffisielle etterforskningen og holde dem informert om eventuelle fremskritt i etterforskningen.

"Jeg har bodd her hele livet. Jeg har oppdratt familien min her. Så helsen og sikkerheten til studentene våre er av største betydning for meg."