Forbyr salg av sirupmedisiner etter minimum 99 døde barn

21/10/2022 11:37

Emma Sletta

Utland
Et stort mysterium skal nå etterforskes i Indonesia.

Indonesia har forbudt alt salg av sirupmedisiner, da nesten 100 barn har dødd av årsaker som nå må undersøkes.

Det fryktes at sirup medisiner kan inneholde ingredienser som er forbundet med dødelig nyreskade.

For noen uker siden advarte WHO mot fire indiskproduserte hostesiruper, som de fryktet potensielt kunne ha sammenheng med 70 nyreskader i Gambia som drepte like mange barn.

Spesielt vil de indonesiske myndighetene undersøke 206 tilfeller av nyreskade, som hovedsakelig har skjedd hos barn under fem år - inkludert de 99 dødsfallene, som fryktes å være enda høyere.

"Noen sirup brukt av barnepasienter under fem år ble funnet å inneholde etylenglykol og dietylenglykol, som ikke skulle være der," sa den indonesiske helseministeren Budi Gunadi Sadikin.

I WHOs laboratorieanalyse av produktene som ble studert i Gambia, ble det også funnet etylenglykol og dietylenglykol.

De fire produktene fra Gambia selges ikke i Indonesia, opplyser landets mat- og legemiddelverk.

Det er ikke annonsert hvilke spesifikke merker som vil bli undersøkt. Alle salg er imidlertid utelukket mens saken etterforskes.