Nekter 12-åring innreise: Er "for dyrt" for systemet

26/04/2022 11:01

Emma Sletta

Utland
Foto: Privat
Foto: Privat
New Zealand har strenge regler for de som ønsker å flytte til øya i Stillehavet.

Gail og Allan Alfonzo ønsker å bosette seg i New Zealand med parets 12 år gamle datter, Arianna. Ingen av dem har en kriminell fortid eller noe annet, og derfor bør det være lett å bosette seg på øystaten.

Men Arianna er dessverre autistisk, og det er du ikke begeistret for i New Zealand. Her har du en lov, som betyr at folk kan nektes oppholdstillatelse hvis de utgjør en "risiko" for helsesystemet.

Med risiko menes personer med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, noe som kan føre til høye kostnader for helsevesenet. Reglene har blitt kalt "diskriminerende" og "abletiske" av motstandere som krever reform av lovgivningen.

Arianna Alfonzo har derfor måttet bo på Filippinene de siste seks årene mens hennes far, Allan, jobber i Christchurch, hvor han har en teppeleggingsvirksomhet.

Både han og Gail har oppholdstillatelse i New Zealand, men Ariannas søknader har blitt avvist. Nærmere bestemt setter regelen en grense på $ 41,000 over fem år på en innvandrers kostnad for helsevesenet.

Reglene utelukker personer med en rekke plager, som er direkte forbundet med høye kostnader. Dette gjelder fysisk funksjonshemming, intellektuell funksjonshemming, autistiske spektrumforstyrrelser, hjerneskade, multippel sklerose og kreft.

Ariannas mor, Gail Alfonzo, sa at familien hadde brukt tusenvis av dollar på spesialister og advokater for å prøve å bevise at familien deres ikke ville være en byrde for New Zealand.

Hun skrev, ifølge The Guardian, i en offentlig bønn om støtte, at mannen hennes «Er en hardtarbeidende person og pålitelig, han er en god borger og overholder lovene i New Zealand. Vi er i begynnelsen av 40-årene, og vi er veldig sikre på at vi både vil bidra til veksten og økonomien i New Zealand.»