Atferdspsykologens test viser nytt svar: Den smarteste i søskenflokken er...

24/06/2023 17:30

Sofie

Vitenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det har lenge vært et hint – men nå viser resultatene noe helt annet.

Det har lenge vært en stereotypi at den eldste i søskenflokken er den smarteste – men stemmer dette? En ny studie reiser spørsmålet om eldre barn er mer intelligente enn sine yngre søsken.

Forskningen, basert på en omfattende analyse av data fra ulike studier og utført av en atferdspsykolog, utfordrer den vanlige oppfatningen om at eldre barn har en fordel med tanke på intelligens.

Studien sammenlignet intelligensmålinger fra tusenvis av barn og unge og analyserte resultatene på tvers av aldersgrupper. Og resultatet kommer bak selv forskerne.

Tradisjonelt har det vært antatt at eldre barn har en fordel på grunn av økt eksponering for stimuli og læring.

Denne teorien har blitt støttet av tidligere studier som har funnet sammenhenger mellom fødselsrekkefølge og intelligens. Den siste studien viste imidlertid ingen bevis for en slik sammenheng.

Forskerne understreker at intelligens er en kompleks egenskap som påvirkes av mange faktorer utover fødselsrekkefølgen.

Miljøfaktorer, oppvekst og genetikk spiller alle en rolle i utviklingen av barns intelligens. Derfor er det viktig å unngå generaliseringer basert på alder og søskenrekkefølge alene.

Det er også verdt å merke seg at intelligens ikke er lik suksess eller lykke. Selv om intelligens kan være en fordel på visse områder, er det mange andre faktorer som påvirker et barns trivsel og fremtidige suksess.

Evnen til å håndtere følelser, sosialt samspill og kreativitet er også avgjørende for helhetlig utvikling.

Resultatene av denne studien har potensielle implikasjoner for både foreldre og lærere. Det er viktig å fokusere på hvert enkelt barns individuelle behov og styrker i stedet for å forvente at eldre barn automatisk er mer intelligente.

Ved å skape et stimulerende og støttende miljø kan barna trives og utvikle seg til sitt fulle potensial uavhengig av rekkefølge i søskenflokken.

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne studien har sine begrensninger. Ytterligere forskning er nødvendig for å få en dypere forståelse av sammenhengen mellom alder og intelligens hos barn.

Men én ting er klart: intelligens er ikke begrenset til en viss aldersgruppe og det er viktig å verdsette og støtte hvert barns individuelle utvikling uavhengig av deres plassering i søskenflokken