Ekspert: Dette skjer hvis du ser på porno mer enn én gang i uken

24/08/2016 20:30

Anniken Hauge

Vitenskap
Modellfoto: Shutterstock
Modellfoto: Shutterstock
Kjenner du noen som er i faresonen?

Hvis du ser på porno mer enn én gang i uken er det større sjanse for at du blir religiøs, enn hvis du ser de frekke opptakene sjeldnere.

Det viser en undersøkelse i følge det britiske mediet Independent. 

Forsker Samuel Perry analyserte data fra mer enn 1300 amerikanere over en periode på seks år, for å finne ut hvordan forbruket av porno påvirker vårt religiøse ståsted med tiden.

- De som brukte pornoen mest så ut til å bli mer religiøse i forhold til hyppigheten av bønner og kirkebesøk, sammenlignet med de som så på porno en gang i måneden eller sjeldnere, sier Samuel Perry.

Forskerne mener at det økte religiøsitet kan skyldes at man prøver å kompensere for skyldfølelsen hvis man ser på porno.

Undersøkelsen viste også at de menneskene som aldri så på porno, var mest fromme og minst i tvil om deres tro.

Med tiden ble de menneskene som kun så på porno et par ganger i i måneden mindre religiøse, hvilket kom til uttrykk med færre bønner og kirkebesøk.

Men blant de deltakerne som så på porno minst en gang i uken, så Samuel Perry altså en økt spiritualitet og mindre tvil i forhold til deres tro.

Forskningen er blitt offentliggjort i tidsskriftet Journal of Sex Research.