Forskere forteller: Ny oppfinnelse kan varsle en "batterirevolusjon"

12/06/2024 14:00

Sofie

Vitenskap
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Redox flow-batterier kan være avgjørende for en full overgang til fornybare energikilder.

Forskere har funnet opp et nytt batteri som de hevder kan ha dype implikasjoner for fremtidig energilagring og fornybar teknologi. Det kan med andre ord faktisk være en 'revolusjon' på vei når det kommer til batterier.

Det litiumbaserte redoksstrømbatteriet utviklet av et team ved University of Cincinnati kan vise seg å være avgjørende for vind- og solenergi. Dette er fordi det trengs store batterier, da de trengs for å lagre energi under overproduksjon og frigjøre den når produksjonen faller.

"Energiproduksjon og energiforbruk er alltid inkonsekvent," sa Jimmy Jiang, som ledet forskningen ved University of Cincinnati, ifølge The Independent.

"Derfor er det viktig å ha en enhet som kan lagre energien midlertidig og frigjøre den ved behov."

Det nye designet fjerner membranen som skiller de positive og negative sidene av batteriet. Membranen er en av de dyreste delene av denne typen batterier og har hindret utviklingen tidligere.

Det nye batteriet viste høy spenning og energitetthet, som potensielt kan møte kravene til store grønne energiprosjekter til en overkommelig pris for første gang.

"Denne designen reduserer kostnadene for materialer betydelig. Vi prøver å oppnå samme ytelse til en lavere kostnad," sa Soumalya Sinha, en gjesteprofessor ved University of Cincinnati som deltok i forskningen.

Teamet har sendt inn patentsøknader for designet, som Dr. Jiang tror vil markere en "batterirevolusjon" i løpet av de neste 20 årene.

"Jeg er sikker på det. Det foregår veldig intens forskning for å presse grensene for batteriytelse," sa han.

Forskningen ble beskrevet i en artikkel med tittelen "Utvikling av høyspente og høyenergiske membranfrie ikke-vandige litiumbaserte organiske redoksstrømbatterier", publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Generelt forskes det mye på batterier, da det er behov for å finne måter å lagre energi på. Likeledes er en enda større andel av alle biler også elbiler, som selvfølgelig også trenger batterier som kan lagre mye energi på begrenset plass.