"Nytt" sjødyr kan være en viktig del av klimakampen

15/03/2022 13:56

Emma Sletta

Vitenskap
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Rovdyret kan bli en del av løsningen.

Kampen mot et bedre klima har fylt mye de siste årene.

Mange løsninger retter seg mot energikilder som ikke avgir fossilt brensel.

Men kanskje en sjødyr kan bli en del av løsningen.

Forskere har oppdaget et nytt lite havrovdyr som er i stand til naturlig å binde karbon.

Forskere sier at den encellede mikroben kan være "et hemmelig våpen i kampen mot klimaendringer" etter hvert som havene blir varmere og surere som følge av klimaendringer.

Ifølge teamet ved University of Technology Sydney i Australia kan skapningen dyrkes for å kompensere for karbonutslipp.

Mikroben bruker fotosyntese og skiller ut et karbonrikt slim som tiltrekker seg og fanger andre mikrober.

Rovdyret spiser noen av disse mikrobene før de forlater det tunge karbonrike slimet, som synker til bunnen av havet og deretter bidrar til den naturlige karbonpumpen.

Ifølge marinbiolog dr. Michaela Larsson, som ledet forskningen publisert i tidsskriftet Nature Communications, har denne oppførselen aldri blitt oppdaget før.

"De fleste landplanter bruker næringsstoffer fra jorda for å vokse, men noen, som Venus flyfelle, får ekstra næringsstoffer ved å fange og konsumere insekter," sa Dr Larsson, ifølge Sky News, og la til:

"På samme måte bruker marine mikrober som fotosyntetiserer, kjent som planteplankton, næringsstoffer oppløst i det omkringliggende sjøvannet for å vokse."

Professor Martina Doblin, som var studiens seniorforfatter, sa at mikroberene kunne ha stor innvirkning på hvordan vi tenker om havet som balanserer mengden karbondioksid i atmosfæren.

Arten, som ble isolert fra farvann utenfor kysten av Sydney, anslås å kunne synke opptil 0,15 gigatonn karbon hvert år.