Gjorde 13-åring gravid - frifunnet fordi han ‘sov’

02/11/2016 19:30

Anniken Hauge

112
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Omstridt sak om voldtekt av en 13-åring ender i frifinnelse, da gjerningsmannen kanskje sov.

Voldtekt er en alvorlig forbrytelse som skal straffes.

Men i nabolandet Sverige har en voldtektssak tatt en ny vending, da den mistenkte gjerningsmannen er blitt frifunnet. 

Årsaken? At retten ikke kunne bevise at mannen ikke hadde voldtatt den 13-årige jenta i søvne, skriver Aftonbladet

 

Ekspert kritiserer frifinnelsen: ‘Stemmer ikke med profilen’
I saken ble den over 50 år gamle mannen frifunnet for voldtekt av en 13-årig jente, da retten ikke kunne utelukke at mannen hadde begått overgrepet i søvne. Videre viste det seg også at jenta var blitt gravid. 

Forsvaret hevdet nemlig at mannen led av såkalt 'ufrivillig søvngjenger-sex' eller sexsomnia, hvilket betyr at man i søvne utfører seksuelle handlinger med enten seg selv eller andre, uten å være klar over det. 

Men den amerikanske sexsomniaforskeren Carlos Schenck betviler frifinnelsen: 

- Denne personen stemmer overhodet ikke overens med profilen til en som lider av sexsomnia. I dette tilfellet er det ingen tidligere eksempler på at mannen skulle lide av denne sykdommen, sier han.

Flere frifinnelser møter kritikk
Svensk radio har gransket 18 saker hvor sexsomnia har blitt brukt som forsvar i voldtektssaker i Sverige siden 2010. 

I 10 av de 18 tilfellene gikk gjerningsmannen fri på grunn av sexsomnia. Det skal holdes opp mot det faktum at det kun er registret 53 tilfeller av sexsomnia på verdensbasis, hvilket gjør lidelsen ekstremt sjelden. 

Derfor mener den svenske advokaten Emma Fällman som forsvarer mange kvinner som har blitt utsatt for overgrep, at det kreves mer viten hvis de som lider av sexsomnia skal kunne frifinnes i fremtiden.

- Det skal mer viten til på dette området. Det skal ikke være slik at en person skal kunne komme med denne innvendingen uten grunn, og at personen deretter kan gå fri uten straff, sier hun.