Peter Madsen skifter forklaring: Slik døde Kim Wall i ubåten

30/10/2017 13:30

Anniken Hauge

112
Foto: Polfoto/Kenneth Meyer
Foto: Polfoto/Kenneth Meyer
Peter Madsen har nå skiftet forklaring om hvordan Kim Wall døde i ubåten Nautilus 10. august. Det opplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det blir ikke gjennomført rettsmøte om fristforlengelse i morgen tirsdag, idet Peter Madsen og hans forsvarer har gitt brev vedrørende frivillig fristforlengelse til den 15. november. Dermed blir det ikke noe rettsmøte i morgen, men på grunn av den store offentlige interessen i saken, gir politiet nå status på etterforskningen som ellers blir lagt frem i retten.

Peter Madsen og hans forsvarer har siden siste frist anmodet om å bli avhørt i saken av politiet. Det ble derfor gjennomført avhøring lørdag 14. oktober. I forbindelse med denne avhøringen er siktelsen utvidet til også å omfatte annen seksuell omgang enn samleie under særlig skjerpede omstendigheter. Denne siktelsen skjer på bakgrunn av de 14 stikkskadene som er påført Kim Wall i og rundt kjønnsdelene.

Peter Madsen nekter annen seksuell omgang og nekter også fortsatt for drap. 

Han har nå forklart at Kim Wall døde som følge av karbonmonoksidforgiftning  i ubåten, på et tidspunkt hvor han selv var på ubåtens dekk.

Videre har Peter Madsen erkjent at det var ham som senere gjennomførte parteringen av liket, og denere kastet alle likdelene i Køge Bugt.

- Denne forklaringen gir naturligvis anledning til at politiet innhenter diverse supplerende erklæringer fra  rettsmedisinene, såvel som forsvarets ubåtseksperter, sier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen.

Saken er nå blitt forhåndsberammet som en potensiell juryrettsak i Københavns Byret – det er satt av 8 dager til saken. Det er berammet følgende rettsdager til hovedforhandlingen: 8. mars, 23. mars, 26. mars, 27. mars, 28. mars, 5. april, 23. og 25. april 2018.

Dette skjer på bakrunn av at saken på nåværende tidspunkt er i ferd med å være ferdig etterforsket.
- Det vil naturligvis fortsatt være relevante opplysninger som skal etterforskes helt ferdig, men saken er i det store og det hele ferdig. Derfor går den nå over i en presentasjonsfase og jeg forventer at det blir tatt stilling til tiltalespørsmålet før året er omme, sier spesialanklager Jakob Buch-Jepsen

Gjennom de siste 14 dagene har det blitt gjennomført atskillige dykk i Køge Bugt for å finne Kim Walls armer samt Peter Madsens mobiltelefoner. Dette har desverre ikke gitt noe resultat.

Det vurderes hvorvidt det fortsatt skal gjennomføres flere dykk eller på annen måte søke etter disse delene.