Latvia og Norge sammen om å beskytte Østersjøen og folkehelsen

05/03/2024 18:34

Mikkel Preisler

Working together for a green Europe! I et betydelig grep mot økologisk restaurering har prosjektet "Remediation of Historically Oil-Contaminated Sites in Ventspils " blitt lansert med sikte på å fornye et lenge forurenset område. Dette initiativet er kritisk midt i den økende risikoen på grunn av klimaendringer, og ivaretar ikke bare Østersjøen og kystlinjen, men sikrer også velferden til lokalsamfunnene.

Prosjektet, ledet av Freeport of Ventspils -myndigheten, bruker banebrytende bærekraftig saneringsteknologi for å trekke ut frittflytende oljeforurensninger fra det berørte jordmassivet. Et sentralt trekk ved oppryddingen er installasjonen av en sofistikert filtrerings- og rensebarriere, beregnet på å stoppe strømmen av grunnvann tilsmusset med oppløste oljeforurensninger inn i Østersjøen – og dermed forhindre ytterligere marin nedbrytning.

I en samlet innsats for å øke miljøkunnskapen, planlegger prosjektpartnerne Ventspils Høyteknologipark, i samarbeid med International Development Norway, en omfattende utdanningskampanje. Dette initiativet vil fokusere på bevissthet om klimaendringer, dele ekspertise på orkestrering av slike arrangementer, og heve offentlig bevissthet om saken.

Forventede resultater:

●     Fullstendig reduksjon av folkehelse- og miljørisiko i målsonen, som kulminerer med revitalisering av land for offentlige og byutviklingsformål.

●     Med en tilstrømning av offentlig bevissthet og utdanningskampanjer, forventes befolkningens forståelse av miljø- og klimaspørsmål å øke kraftig.

●     Kunnskapsutvekslingen med norske partnere skal gi et vell av praktisk innsikt og teoretisk skarpsindighet om prosjektgjennomføring, internasjonal beste praksis og fornuftig allokering av økonomiske ressurser.

Program : Norwegian Financial Mechanism Program "Climate Change Mitigation, Adaptation, and Environment"

Prosjektpartnerskap :

●     Freeport of Ventspils authority

●     Ventspils High Technology Park

●     International Development Norway

Økonomisk ramme: Totalbudsjettet er 5,117 millioner euro, med et medfinansieringsbidrag på 4,349 millioner euro fra den norske finansieringsmekanismen.
Tidslinje : 1. juli 2021 – 30. april 2024

Kunnskapsoverføringsbesøk til Norge styrker miljøinnsatsen

I juni 2022 besøkte en delegasjon fra Freeport of Ventspils Authority og Ventspils High Technology Park Norge for å tilegne seg kunnskap og praktiske ferdigheter som er avgjørende for miljøprosjektledelse, spesielt i klimaendringer. Internasjonal utvikling Norge var vertskap, og viste frem deres robuste portefølje innen miljøprosjekter, som fungerer som inspirasjon for den pågående innsatsen i Ventspils . Delegasjonen observerte initiativ som folkeopplysningskampanjer om klimaendringer, eksemplifisert ved aktivitetene ved Klimahuset i Naturhistorisk museum.

Erfaringer delt under besøk på steder som Drammen havn og Oslo havneområde, hvor miljøsanering er prioritert, ga verdifulle perspektiver på prosjektledelse og risikovurdering. I tillegg lover etablering av forbindelser med Rambøll, et globalt miljøkonsulentselskap, å gi fremtidige samarbeidsfordeler.

Utvekslingsprogram med Ventspils Spotlights Environmental Remediation Expertise

Den 21. september 2023 deltok International Development Norway sitt team på en oppslukende opplevelse i Latvia, og fordypet seg i forviklingene ved Ventspils miljøsaneringsprosjekt. Besøket inkluderte en grundig undersøkelse av det lokale saneringsanleggets virksomhet, som er sentralt for å håndtere historisk forurensning.

Prosjektleder Māris Skudra ledet en omfattende orientering om prosjektets fremdrift til dags dato og skisserte kommende milepæler. Interaktive aktiviteter og forelesninger om klimaendringer forsterket prosjektets doble mål om økologisk restaurering og offentlig engasjement.
Fremtredende tjenestemenn fra ulike departementer og byråer deltok på arrangementet, og viste frem den regionale betydningen og samarbeidskarakteren til prosjektet. Erfaringen ble gjentatt under et påfølgende besøk til et lignende prosjekt i Liepaja, og understreket den felles forpliktelsen til miljørestaurering med støtte fra det norske tilskuddsprogrammet.

Konklusjon: Bidrar til et grønnere Europa

All innsats og ekspertise som utveksles gjennom disse samarbeidene kulminerer i en visjon om et grønnere, mer bærekraftig Europa. Ventspils - prosjektet står ikke bare som et bevis på vellykket internasjonalt samarbeid, men også som et fyrtårn for miljøforvaltning.

For mediehenvendelser og ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Anders Stølan, +47 922442175


Relevant informasjon

Prosjekt på WEB:
https://id-norway.com/project/remediation-of-historically-oil-contaminated-sites-in-ventspils/

Denne artikkel er distribuert av International Development Norway.

Læs også:

Han legger oppvasktabletter i toalettet: Se nå hva som skjer En brusetablett er en vanlig husholdningsartikkel som ofte brukes til å rengjøre proteser eller badet. Men visste du at en brusetablett også kan brukes til å friske opp toalettet ditt?
Med dette trikset kan du få de gamle gule putene til å se nye ut: Kun 1 ingrediens kreves Puter endrer farge over tid, fra den helt hvite fargen til gul. Dette skyldes mange forskjellige faktorer, hvorav de vanligste er støvmidd og svette. Det hjelper ikke å bytte trekk, så her kommer et triks som hjelper.