5 ting høysensitive mennesker gjør

27/10/2016 21:30

Anniken Hauge

Helse
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Beskriver det deg eller en du kjenner?

'Særlig sensitivitet', også kalt 'høysensitiv', har kommet på radaren hos psykologer, arbeidsplasser og i sosialomsorgen, da begrepet omfavner mennesker som kanskje ikke (utelukkende) vil omtale seg selv som introverte, men (også) som noe annet. 

De opplever for eksempel et økt behov for å skjerme seg selv etter en lang arbeidsdag eller skoledag, med bråk og mange inntrykk; de er med andre ord særlig sensitive, og det forskes derfor løpende på å definere begrepet og de opplevelsene mennesker med betegnelsen har.  

 

Ifølge Psychology Today er det riktignok en rekke tegn de fleste høysensitive vil kunne gjenkjenne ved seg selv - og som andre kanskje kan lære for å bedre kunne hjelpe særlig sensitive kollegaer eller pårørende.

Tegnene er skissert avpsykoterapeut og forfatter til bestseller-boken “13 things Mentally Strong People Don’t Do”, Amy Morin, som blant annet skriver følgende ting, som særlig sensitive gjør:

1) De mistrives i åpne kontorlandskap
Kontorer med store åpne rom, er det verste stedet å oppholde seg over lengre tid for en høysensitiv person. Lukter, lys, telefoner som ringer, og folk som snakker.  Alt dette blir fort for mye å håndtere for denne type mennesker.

2) De overveldes av for mange oppgaver på én gang
Særlig sensitive mennesker reagerer negativt når de får flere oppgaver på én gang. De blir tydelig utilpasse og stressa, og har derfor vanskeligheter med å utføre oppgavene.

3) De knekker fortere hvis de presses åpenlyst
Presentasjoner foran kollegaer eller en skjerm med løpende resultater blant alle ansatte, er ikke den beste måten å motiver et høysensitivt menneske på. Omvendt klarer de seg mye bedre hvis de får lov at knokle med oppgavene i fred bak skrivebordet eller hjemmefra.

4) De er spesielt oppmerksomme på andres følelser
På samme måte som de selv blir veldig påvirket av lyd, lys og omgivelser, kan de lynraskt merke når andre ikke har det bra eller mistrives. Det blir nesten en byrde for en som er høysensitiv, når andre har ikke har det bra.

5) De berøres lynraskt av kunst
Et fint maleri, en rørende melodi: Kunstneriske inntrykk setter følelsene raskt i sving hos en særlig sensitiv person.

Amy Morin avslutter listen sin på totalt ni punkter med å understreke at særlig sensitivitet ikke utelukkende er en utfordring eller noe negativt å leve med, men derimot også en styrke da en særlig sensitiv person er ekstra bevisst på sine omgivelser.

Vedkommende legger bedre merke til detaljer og har bare behov for informasjon om hvordan han eller hun beskytter seg selv mot de intrykkene som oppleves som negativt - så det kan vendes om til noe positivt.