WHO presenterer skummel rapport og foreslår forbud mot sigarettfiltre

31/05/2022 13:20

Emma

Helse
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Hvis det var opp til WHO, bør det snart være forbudt å nyte en sigarett med et filter.

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte tirsdag i en ny rapport at røyking ikke bare er skadelig for røykere.

Det skriver TV 2.

I tillegg til å drepe rundt åtte millioner mennesker hvert år, er tobakk også ansvarlig for tapet av 600 millioner trær, 200.000 hektar land og 22 milliarder tonn vann hvert år, ifølge rapporten.

I tillegg slipper produksjonen ut 84 millioner tonn CO2 i jordens atmosfære hvert år, samt ca. 4,5 milliarder sigarettfiltre, som hver inneholder rundt 7000 giftige kjemikalier, kastes i naturen hvert år og havner derfor i havene, på strendene og i skogene.

«Industriens karbonavtrykk fra produksjon, prosessering og transport av tobakk tilsvarer en femtedel av CO2 produsert av den kommersielle luftfartsindustrien hvert år», heter det i rapporten, som også sier at det nesten alltid er skattebetaleren i stedet for tobakksindustrien som ender opp med å betale for oppryddingen.

I tillegg til å oppfordre land til å holde tobakksindustrien mer ansvarlig for hogwash, krever rapporten også et fullstendig forbud mot sigarettfiltre, da de mange filtrene som kastes rundt hvert år, i tillegg til å inneholde giftige kjemikalier, også inneholder mikroplast.

«Om lag 4,5 milliarder sigarettfiltre havner i havene, i elver, på gatene og på strendene hvert år», sier Rüdiger Krech, som er WHO-sjef.

Disse mange filtrene inneholder, som nevnt, ifølge WHO-mikroplasten, som ifølge TV2 utgjør den nest høyeste formen for plastforurensning i verden.

Mikroplast er også vanskelig å dekomponere.

Det konkrete forslaget i rapporten er at sigarettfiltre bør forbys på lik linje med engangsplast som sugerør og plastbestikk, som allerede er forbudt i flere land.