53 nye bomstasjoner i Oslo-området

20/12/2017 13:37

Anniken Hauge

Innland
Politikerne i Oslo og Akershus planlegger nå 53 nye bomstasjoner i hovestadsområdet.

48 av bomstasjonene kommer i Oslo, to i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski kommune. Fordelt på de tre bomringene i hovedstadsområdet kommer 14 av de nye bomstasjonene på bygrensen for trafikk fra Romerike og Follo, mens de resterende 39 legges til Indre ring, skriver Nettavisen.

Dersom planene blir satt i sving vil de nye stasjonene gi omkring 1,2 milliarder kroner i merinntekt til det offentlige hvert år. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på 250–300 millioner kroner. 

Terje Rognlien i Statens vegvesen mener flere bilister ikke vil merke store forskjeller, selv om det opprettes flere bomstasjoner:

- Bilturer inne i byen, som nå er helt gratis, vil også kunne bli belastet med bomavgift. Men noen reiser kan også bli billigere. Hvis du for eksempel reiser fra Smestad til Grorud og tilbake på timen slipper du med 29,50 kroner for en dieselbil i rushtiden. I dag må du betale 59 kroner, sier Terje Rognlien til Nettavisen.

Så spørs det da hvor mange bilister som ofte kjører Smestad-Grorud tur/retur eller lignende strekninger på en time.

Hensikten med nye bomstasjoner er til dels å sørge for at det blir dyrere å bruke bil i Oslo-området. I dag betales det bompenger for 50 prosent av alle bilturer, men fra og med mars 2019 vil denne andelen øke til 76 prosent. 

Dette er noe det politiske flertallet mener er mer rettferdig.