Islamsk Råd Norge mister statlig støtte

09/10/2017 14:41

Anniken Hauge

Innland
Kulturminister Linda Hofstad Helleland i Høyre vil ikke at staten skal fortsette å støtte organisasjonen Islamsk Råd Norge økonomisk.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland i Høyre vil ikke at staten skal fortsette å støtte organisasjonen Islamsk Råd Norge økonomisk.
Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til organisasjonen stoppes, melder regjeringen.

Islamsk råd har fått 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.

IRN har vært under økende press etter uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

I en pressemelding fra regjeringen i dag, melder Kulturdepartementet at den statlige støtten til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke utbetales.

- Regjeringen foreslår for Stortinget at 2. rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke utbetales. Kulturdepartementet mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynsamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige. Pengene vil med Stortingets tilslutning blir lyst ut til andre dialogformål, heter det i pressemeldingen.

Da Kulturdepartementet frøs støtten til IRN i juli, støttet flere muslimske ledere kulturministeren. 29. september meldte fem store moskeer og organisasjoner seg ut av Islamsk Råd. I en felles pressemelding opplyste de at de er bekymret for IRNs retning, skriver NRK.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet: 

- Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN. Regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter, som vi ser gode eksempler på rundt omkring i landet, slik at flere involveres i dette viktige arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

 

Avslutningsvis forteller hun til NRK at de kravene Stortinget har satt for utbetaling av midler, ikke innfris og at pengene ikke skal utbetales.

Les også: Dobling av politianmeldte volds -og trusselsaker i Oslos videregående skoler: Lærere må oppsøke hjelp utenfra