NATO: «Sverige kan fort bli medlem»

17/03/2022 14:57

Emma Sletta

Innland
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Generalsekretæren er positiv for nabolandets muligheter.

Siden Russland invaderte Ukraina for tre uker siden, har diskusjonen om NATO-medlemskap fylt mye i Sverige og Finland, som ikke er medlemmer av forsvarsalliansen.

For å bli medlem av NATO må du som søkerstat oppfylle ulike kriterier.

Hvis Sverige vil, kan de fort bli medlemmer, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

I et intervju med Sveriges Radio påpeker Stoltenberg at diskusjoner om mulig svensk medlemskap i militæralliansen har reist bekymringer for at svenskene i en periode vil være særlig sårbare mellom en mulig søknad og et godkjent medlemskap.

- Jeg kan ikke si hvor lang tid det vil ta, men det kan gå fort om ønskelig, sa Jens Stoltenberg, ifølgeBerlingske.

Han sier det trolig også vil være mulig å finne overgangsløsninger som sikrer Sverige og Finland militær beskyttelse under en søknadsprosess.

– Jeg er sikker på at vi kan finne en måte å håndtere en slik situasjon på, uten å nevne konkrete detaljer om en slik løsning.

Jens Stoltenberg påpeker også at både Sverige og Finland allerede samarbeider tett med NATO og oppfyller alliansens politiske og militære krav.

Sverige foreskygget for en uke siden en sterk forsterkning av forsvaret, som har blitt nedgradert i flere år, men de siste årene har trusselen fra Russland fått svenskene til å snakke mer om sitt militære.

Statsminister Magdalena Andersson kunngjorde på en pressekonferanse at forsvarsbudsjettet bør økes til to prosent av landets BNP, som er kravet Danmark, sammen med de gjenværende NATO-landene, forpliktet seg til å bruke på militæret i den såkalte Wales-avtalen i 2014.