Norge er villig til igjen å bli medeier i SAS

28/06/2022 09:21

Emma Sletta

Innland
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Den norske regjeringen er åpen for å hjelpe kriserammede SAS ved å konvertere et lån til SAS til aksjer i selskapet.

Det sier den norske næringsministeren Jan Christian Vestre på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Norge har siden 2018 ikke hatt aksjer i SAS. Men for å hjelpe selskapet gjennom koronapandemien ga den norske staten under pandemien SAS et lån på halvannen milliard kroner. Det tilsvarer i underkant av 1,1 milliarder danske kroner.

Dette er lånet som den norske staten nå er villig til å konvertere helt eller delvis til en eierandel i SAS.

Nærings- og finansministeren understreker på pressekonferansen at regjeringen ikke har noen planer om å bli langsiktig eier av SAS. Det er heller ingen intensjon om å sette inn mer penger i selskapet.

– Etter en grundig vurdering har regjeringen besluttet at det ikke vil være aktuelt å gå inn med mer egenkapital i SAS.

- Regjeringen har også besluttet at vi under visse forhold og betingelser kan bli enige om å la hele eller deler av utestående gjeld bli omgjort til aksjer, dersom det blir nødvendig, sier Jan Christian Vestre på pressekonferansen.

Hvis den norske staten igjen blir medeier i SAS, vil Norge dele eierskapet med blant annet de danske og svenske statene.

Akkurat nå eier Danmark og Sverige i underkant av 22 prosent av SAS.

Mens den danske staten er beredt til å opprettholde og muligens øke sin eierandel i SAS, har svensken gått med på å se sin stav krympe.

Kunngjøringen fra den norske regjeringen kommer i en tid da SAS og flere av SAS' piloter forhandler om nye vilkår for pilotene.

Hvis de ikke kommer til enighet på tirsdag, vil 1000 piloter og 200 flymekanikere gå til streik fra onsdag.

Hvis partene ikke kommer til enighet, risikerer deler av SAS' flyvninger å bli påvirket fra onsdag.