Dyremishandling på 38 storfe: Nå er far og sønn dømt

07/11/2023 21:00

Sofie

Innland
Genrefoto: Shutterstock
Genrefoto: Shutterstock
Pågikk i tre måneder.

Far og sønn fra Osterøy ble dømt til ett år og åtte måneder og ett år og seks måneders fengsel for brudd på grov vannskjøtsel av 38 storfe. Politiet skriver om det i en pressemelding.

Dyremishandlingen pågikk i tre måneder og Mattilsynet avklarte forholdene i november 2020. Dyrene satt fast i gjødsel opp til buken i fjøset.

- Da farens helse ble dårlig, tok sønnen over stellet av dyrene på familiens gård. Sønnen hadde forbud mot å stelle storfe, skriver politiet.

Det skriver Dagbladet.

Faren ble ikke trodd på at han ikke kjente til forholdene i fjøset og ifølge politiet var det ukjent for han at sønnen hans hadde forbud mot å stelle storfe.

Lagmannsretten bemerket at han hadde en mulighet til å påvirke dyreholdet og plikt til å gripe inn.

I tillegg til fengselsstraffen fikk faren forbud mot å ha med dyr å gjøre. Sønnen fikk samme forbud inntil videre.