Ny satsing: Norsk politi skal utstyres med såkalte smitteposer

06/12/2022 08:15

Emma Sletta

Innland
Foto: Politiet
Foto: Politiet
Innen utgangen av 2022 skal alle politipatruljer i Norge være utstyrt med såkalte smitteposer, og dette har ingenting med korona å gjøre.

Verden har endret seg enormt de siste årene.

Spesielt på grunn av koronaviruset, som plutselig spredte seg over hele verden, men også på grunn av Vladimir Putins beslutning om å invadere Ukraina.

Russlands invasjon av nabolandet førte ikke bare til krig i Ukraina, sult i Nord-Afrika og stigende priser over hele verden.

Det førte også til utbredt frykt for atomkrig.

Putin har gjentatte ganger truet med å bruke atomvåpen i krigen, og dette vil nå få en direkte konsekvens for politiet i Norge.

Dette skriver TV2.

Sikkerhetssituasjonen til våre naboer i nord gjør at innen utgangen av 2022 vil alle norske patruljebiler være utstyrt med såkalte smitteposer, som inneholder utstyr som kan brukes ved atomnedfall.

– Dette er en sak som har ligget «i dvale» i flere år, sier Lars Aune, seksjonssjef i Politidirektoratet (POD), og på grunn av krigen i Ukraina gjøres det nå noe med saken.

Norge deler både sjø- og landegrense med Russland, og landet har derfor generelt økt sin militære og sivile beredskap siden 24. februar, og «smitteposene» er bare nok et tiltak for å øke sikkerheten for den norske befolkningen.

Den økte beredskapen innebærer blant annet at jodtabletter er gjort tilgjengelig for alle norske offiserer og at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har utarbeidet en veileder for inntak av disse tablettene.

Innhold av smitteposen

– Vi må klargjøre politibilene våre med et slags «atomnedfallssett», sa Benedicte Bjørnland, politimester i Norge, og forklarte at «smitteposene» også kan brukes i andre tilfeller enn atomnedfall.

Foto: Politiet

Posene vil blant annet inneholde engangsmasker og drakter, og de kan derfor også brukes dersom politiet kommer i kontakt med farlige stoffer av ukjent art.

– Normalt vil det ta litt tid under en hendelse før nødetatene er klar over hvilket stoff de står overfor. Derfor ønsker vi at de også skal bruke verneutstyret når de er usikre på om de befinner seg i et forurenset eller forurenset område, sier Lars Aune, seksjonssjef i POD.

«Smitteposene» skal deles ut til de norske politidistriktene i løpet av desember.

Foto: Politiet

Ifølge Politiforum inneholder de følgende:

  • Engangs beskyttelsesdrakt

  • Engangshansker

  • Engangsmaske (FFP2)

  • Engangsdeksler for sko

  • Beskyttelsesbriller

  • Antibakteriell væske

  • Søppelsekk