Pressemelding fra det norske kongehuset: "Helt forventet"

18/04/2024 11:54

Emma

Kongelige
Foto: Det norske kongehuset
Foto: Det norske kongehuset
Ifølge kongehuset var det som forventet.

Torsdag morgen offentliggjorde den norske kongefamilien sin rapport for 2023, og den viser at det er et underskudd på 54,3 millioner på borgerlisten, som imidlertid er planlagt og derfor helt som forventet.

I pressemeldingen beskriver kongehuset det slik:

"Årsregnskapet for Den Kongelige Borgerliste er gjort opp med et regnskapsresultat som viser et planlagt underskudd på 54,3 mill. kr i forhold til årets bevilgning, som er dekket av tidligere bevilgninger. Resultatet er i tråd med forventningene som ble anslått i årsrapporten for 2022."

Det er et sikkerhetsprosjekt som er årsaken til det betydelige underskuddet, og det er nettopp fordi tilskuddene til prosjektet og utbetalingene ikke følges opp.

«I 2023 har prosjektet et regnskapsmessig underskudd på DKK 70,9 millioner» skriver kongehuset.

Selve sikkerhetsprosjektet er forklart som følger:

"Sikkerhetsprosjektet, som har pågått siden 2016, ble stort sett ferdigstilt i 2023. Omkretssikkerheten rundt Slottet og Slottsparken ble stengt, og Logistikkbygget, som sørger for sikker håndtering av post, varer og avfall, ble åpnet. Det gjenstår noe mindre arbeid, som nå er i sluttfasen."

Perimetersikring kan f.eks. være gjerder og andre barrierer for å beskytte utenforstående fra å gå inn i bygninger.

På den annen side er det et overskudd på driftskontoen for kongsgården på 16,5 millioner kroner.

Dette skyldes hovedsakelig at omplasseringer og prosjekter er utsatt på grunn av et pågående organisasjonsutviklingsprosjekt.

Læs også:

Dette er kroppens fysiske signaler når døden nærmer seg Døden er den naturlige avslutningen på livet. Kroppen kan bare holde ut i en begrenset tid, og kroppens signaler om at tiden er inne, er helt tydelige.
Vaskemaskinen er full av bakterier: Med dette trikset vil du utrydde dem på kort tid I de fleste hjem er vaskemaskinen ofte i bruk - og dette betyr også at du bør sørge for at den holdes ren.