Fire milliarder mennesker vil være overvektige innen 2035

11/03/2023

Mikkel Sletta

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det ser ikke så bra ut for de som sliter med overvekt.

Nye studier viser at halvparten av hele verdens befolkning kan klassifiseres som overvektige innen år 2035.

Det vil skje hvis ingenting blir gjort, advarer World Obesity Federation (WOF). Det skriver BBC.

Mer enn fire milliarder mennesker vil bli berørt. Det går raskest blant de yngste, står det i rapporten.

Mellominntektsland i Afrika og Asia forventes å se den største økningen i fedme.

Professor Louise Baur, president for WOF, sier at utsiktene i rapporten er en klar advarsel om å handle nå. Ellers risikerer du konsekvenser i fremtiden.

Rapporten beskriver spesielt risikoen for fedme blant barn og tenåringer. Det er ventet at antallet dobles fra nivået i 2020 for både gutter og jenter.

– Den utviklingen er spesielt bekymringsfull, sier Louise Baur. Hun legger til at «regjeringer over hele verden må gjøre det de kan for å unngå at vi havner der».

Ni av de ti landene med størst sannsynlighet for å være overvektige globalt er lav- eller mellominntektsland i Afrika eller Asia. Dette er også slått fast i rapporten.

Spesielt lavinntektsland har «ofte minst sannsynlighet for å gjøre noe med fedme og dens konsekvenser», heter det i rapporten.

Læs også:

Sportsstjerne død i tragisk ulykke Sportsstjernen har på tragisk vis gått bort.
Erna Solberg: Ny kald krig Derfor bør Norge bli med i EU.