Snus øker drastisk risikoen for å få Covid-19

07/12/2022 13:30

Sofie

Livsstil
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Snusere har hele 68 prosent høyere risiko for å bli smittet av korona, viser en ny studie.

En av de store overraskelsene med koronaviruset er at det er mye som tyder på at færre røykere ble innlagt på sykehusene med Covid-19 enn det andelen røykere i befolkningen skulle tilsi.

Dette funnet er basert på tall på koronapasienter fra Kina. Skjønt – når røykere først ble lagt inn hadde de dårligere prognoser enn ikke-røykere. Senere studier har sådd tvil om dette. Men likevel har tallene fått forskere til å stille spørsmål ved om nikotin eller andre stoffer som finnes i sigaretter beskytter mot viruset.

Dermed gikk forskere fra Norge, Sverige og Finland sammen og gjennomførte en studie om nordiske røykere og snus. Resultatene av studien indikerer ikke at nikotin beskytter mot SARS-covid-19-viruset.

En studie dekket av Forskning.no viser at risikoen for at røykere får covid-19 er litt høyere enn i en sammenligningsgruppe som ikke røykte eller snus.

Men de som snuser har det betydelig dårligere: de som snuser har 68 prosent større sannsynlighet for å få viruset enn kontrollgruppen.

Bruk av elektroniske sigaretter og nikotinerstatninger var ikke signifikant. Hvorfor snus blir så ille er uklart. Forskere tror det kan ha sammenheng med sosiale vaner.

– Vi vet at de som snuser, drikker mer alkohol, sier Galanti ifølge Forskning.no i et intervju med Dagens Nyheter.

Det kan tyde på at de er mer sosiale og er ofte på barer og andre steder hvor det kan oppstå infeksjoner, sier han. Helsedepartementets tobakksstatistikk fra 2021 viser at om lag 15 prosent av nordmenn bruker snus hver dag, noe som tilsvarer om lag 670 000 personer.

Rundt fire prosent sier at de snuser noen ganger. Det er store kjønnsforskjeller, med 21 prosent av mennene som sier at de snuser hver dag, sammenlignet med 8 prosent av kvinnene.