Endelig glad nyhet: Nå kan du få time på dagen

03/10/2023 13:57

Emma

Nyheter
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
Tiden med månedslang ventetid er forbi. Nå får du time på dagen.

Det ser ut som passkrisa endelig er over. De siste årene har det ikke bare vært vanskelig å bestille time for å få nytt pass, men produsent Thale har ikke klart å levere nye pass og nasjonale ID-kort fort nok.

Det løsnet noe opp i fjor høst, men pågangen i år har vært rekordhøy, forteller Elisabeth Lund, seksjonssjef i Oslo politidistrikt, seksjon for pass og ID.

Per 1. oktober hadde de mottatt 3000 flere søknader om pass og ID-kort i 2023, sammenlignet med samme periode i 2022.

Nå har krisen dog løsnet skikkelig. Der det før var vanskelig å finne en ledig time, kan du nå velge og vrake, mellom tidspunkt, ikke bare samme måned eller uke - men også samme dag.

Rolig periode

Den største pågangen etter gyldige reisedokumenter er normalt fra begynnelsen av mars til august.

Er du snart i markedet for nytt pass, kan det være smart å bestille time nå, før det eventuelt tetter seg til igjen før jul. Det er likevel ikke grunn til å tro at det vil bli like vanskelig å få nytt pass som det har vært de siste par årene

- Mange søkere var tidligere ute i starten av 2023, enn tilfellet var i 2022. Videre var det ett stort etterslep i 2022, som vi ikke har hatt tilsvarende av i 2023, forteller Lund.

Etterslepet skyldes at mange lot være å søke om pass eller nasjonalt ID-kort under pandemien. Dette i kombinasjon med råvaremangel til passene, gjorde at passprodusenten Thales hadde redusert produksjonskapasitet.

I tillegg har Oslo-politiet tatt flere grep for å få ned passkøene: De har ansatt flere folk, og utvidet åpningstidene gjennom høysesongen.