Endrer grunnloven

17/11/2022 08:05

Emma

Nyheter
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
OBS Arkivfoto. / Foto: Shutterstock.com
Sverige endrer i grunnloven. Nå blir det straffbart å dele informasjon som kan skade Sveriges forhold til andre land.

Onsdag vedtok den svenske riksdag med overveldende flertall en kontroversiell grunnlovsendring om spionasje.

Lovendringen innebærer at en rekke forbrytelser knyttet til spionasje og deling av taushetsbelagte opplysninger innføres i straffeloven.

Riksdagen vedtok lovendringen med 270 stemmer for og 37 mot.

Under visse omstendigheter vil det nå være straffbart å dele hemmelig informasjon om Sveriges internasjonale samarbeid uten tillatelse.

Det kan også straffes hvis du avslører informasjon som kan skade Sveriges forhold til et annet land eller en internasjonal organisasjon.

Sosialdemokratene er blant partiene som stemte for onsdag.

Tidligere statsminister Magdalena Andersson (Socialdemokraterna) forklarer at det handler om å rette opp mangler i dagens lovverk.

– Det er et hull vi har hatt i lovverket, og vi må tette. Det handler om rikets sikkerhet, sier hun.

Før onsdagens debatt i Riksdagen ble statsminister Ulf Kristersson (H) spurt om hvilke problemer lovendringen vil løse.

– Det har lenge vært påpekt et hull i svensk lovgivning, noe som gjør det vanskeligere for oss å samarbeide med andre land i internasjonale operasjoner.

– Så det er rimelig, hvis Sverige ønsker å være involvert i disse operasjonene, at vi har et lovverk som også andre nordiske land har, og som tar hensyn til journalistisk arbeid, sier Ulf Kristersson.

Lovendringen er ikke vedtatt uten kontroverser i Sverige.

Flere medier – deriblant SVT og Sveriges Radio – har kritisert partiet for å innskrenke ytrings- og pressefriheten og for å skade demokratiet.

Kritikere hevder også at det vil ha en behersket effekt på varslere og andre viktige kilder for journalister.