Gjenstarter alle kraftverk

08/07/2022 16:31

Emma Sletta

Nyheter
Atomkraftverket ved Zaporizjzja / Foto: Shutterstock
Atomkraftverket ved Zaporizjzja / Foto: Shutterstock
En ny lovgivning ble vedtatt fredag.

Europa står for tiden overfor en stor energikrise. Dette skyldes hovedsakelig krigen i Ukraina, da de nå i stor grad prøver å unngå russisk gass, som ikke står for en ubetydelig del av det europeiske gassforbruket.

Spesielt Tyskland har blitt hardt rammet, og derfor har alternativer blitt vurdert. I Tyskland har det lenge vært bestemt at landets atomkraftverk skal stenges ned, men i kjølvannet av den ekstraordinære situasjonen har dette blitt revurdert.

Tysklands forbundsråd, parlamentet i den tyske Länder, stemte fredag for en lov som gjør at flere av landets kullkraftverk kan startes på nytt,

Det skriver TV 2.

På den måten har begge kamrene i det tyske parlamentet gitt grønt lys til loven for å redusere landets forbruk av gass. Beslutningen er, som sagt, en direkte konsekvens av krigen i Ukraina, der alle nå prøver å gjøre seg uavhengige av russisk gass.

Russland reduserte nylig leveransene til Tyskland betydelig via gassrørledningen Nord Stream 1, som bare la ytterligere press på Tyskland. Deretter valgte de å øke gassberedskapen, og oppfordret samtidig alle tyskere til å redusere gassforbruket.

Det har imidlertid ikke vært uten problemer å gjennomføre den nye loven. Det har vært mye debatt om klimafotavtrykket, hvis du vil forsyne deg med kjernekraft igjen.

Den store planen for en Nord Stream 2-forbindelse har også falt flatt som følge av krigen. Det var ellers en avtale som sikret Russland en stor og fast gassforsyning til Europa - og spesielt Tyskland.