Kiwi endrer 'logoen' i juni - Nå forteller de hvorfor

01/06/2024 10:59

Henrik R

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
I juni vil Kiwis uttrykk være annerledes enn normalt.

Juni er for mange synonymt med feiring av Pride og regnbuefarger. Det er over 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, og det er en selvfølge at også KIWI tar del og setter flere farger på logoen vår.

"Mangfold og inkludering er helt grunnleggende verdier i KIWI. Det er lett å mene at dette er selvfølgeligheter og at det bare skulle mangle at folk aksepterer og er snille med hverandre, selv om vi er forskjellige." Skriver Kiwi i en pressemelding før de fortsetter:

"Men vi vet at det trengs tiltak og systematisk arbeid for å bli gode, og for at alle skal være inkludert. Og dette arbeidet må skje hver eneste dag, ikke bare i juni."

"Vi vil være en åpen og inkluderende arbeidsplass, og vi lærer stadig. Både kunder og medarbeidere skal føle seg trygge, velkomne og akseptert hos oss – uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hva de tror på, hvem de elsker eller hvilke pronomen de bruker."

Foto: Facebook

Hva med alle andre?

"Akkurat i juni feirer vi kjønns- og seksualitetsmangfold, men vi vet at det som faller under mangfold er mye større. Vi er heldige som har medarbeidere som representerer mangfoldet i befolkningen, og vi jobber for å inkludere og ivareta alle."

"Våre medarbeidere kommer fra hele verden. Noen har lang utdanning, andre har ingen. Vi mener mangfold beriker arbeidsmiljøet og vi er opptatt av at alle skal ha det bra på jobb uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hvem de elsker eller hva de tror på."

"Vi gleder oss til å lære mer på veien til å bli en enda mer inkluderende arbeidsplass, og vi ønsker både kundene og medarbeiderne våre HAPPY PRIDE!"

Dette er noen av KIWIs tiltak for kjønns- og seksualitetsmangfold:

  • KOMPETANSEHEVING: Mange ledere i KIWI, både fra administrasjon, drift og i butikk, har tatt kurset Rosa Kompetanse for arbeidslivet i regi av FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Vi ønsker at enda flere skal ta kurset, og målet er at alle ledere og butikksjefer skal ta kurset innen utgangen av 2024. Dette er en del av flere tiltak for at alle på tvers av stilling og geografi skal føle seg inkludert og være seg selv på jobb, og at vi snakker til og om hverandre på riktig måte.

  • FORMALIA: Vi mener det er viktig å føle seg sett og inkludert uansett kjønn eller seksuell legning når man skal søke jobb hos oss, være på arbeidspraksis eller søke foreldrepermisjon. Vi har derfor gjort en jobb med å gå gjennom dokumenter, rutiner og systemer i organisasjonen for å sikre at vi ikke diskriminerer med språk. Her er det ofte ikke noen fasit, men vi er i god dialog med både organisasjoner og myndigheter som rådgir oss og andre på dette.

  • VARSLING: Med over 14.000 medarbeidere, vet vi at folk kan ha hatt ulike opplevelser knyttet til kjønn og seksualitet i KIWI. Derfor har vi et system for varsling av kritikkverdige forhold, og slike varsler tar vi på aller største alvor. Vi vet også at det ikke trenger å handle om vond vilje og dårlige hensikter, men at det kan handle om manglende kunnskap. Målet er selvsagt at vi unngår dårlige opplevelser fullstendig gjennom, gjensidig respekt og dialog.

  • KOMMUNIKASJON: KIWIs markedsføring og kommunikasjonsarbeid skal gjenspeile mangfoldet av KIWIs medarbeidere og kunder. Alle som produserer og publiserer innhold i KIWIs kanaler har enten vært, eller skal, på kurs for å lære mer om inkluderende kommunikasjon. Vi kan gjøre feil på veien, men vi håper å lære av tilbakemeldinger vi får av medarbeiderne og kundene våre og bli bedre og bedre.