Nav med nye utbetalinger: Slik påvirker det deg

02/02/2024 08:24

Sofie

Nyheter
Foto: Shutterstock
Slik vil det påvirke deg.

Bjørnar Refsland, rådgiver i barne- og familiedepartementet, bekreftet i desember til DinSide at regjeringen hadde besluttet en økning i barnetrygden for barn over seks år.

Denne økningen er nå implementert, og resulterer i en ny årlig utbetaling på 18 120 kroner. For familier med delt bosted, vil den ordinære barnetrygden være 755 kroner per måned.

- Ordinær barnetrygd for barn over seks år øker med 200 kroner i måneden. Utbetalingen du får i morgen blir da 1 510 kroner, skrev Nav på tirsdag.

Fra januar er det også innført ytterligere endringer i velferdsordningene. Dagpengemottakere vil ikke lenger møte de tidligere tre ventedagene.

- Egenandelen beregnes når en person får innvilget en ny periode med dagpenger. Beløpet beregnes individuelt, og tilsvarer 3 ganger det beløpet en dagpengemottaker har rett til per dag. Det stilles ikke krav til hvor raskt egenandelen må være nedbetalt, skrev Nav tidligere i januar.

I stedet vil en egenandel bli trukket fra utbetalingen av dagpengene. Videre vil tillegg for ektefelle og barn til alderspensjonister gradvis bli avviklet.

Finn ut mer om de høyere satsene og tilleggsendringene her.