PST sier ja til generell bevæpning av norsk politi

08/11/2017 15:34

Anniken Hauge

Nyheter
Politiets sikkerhetstjeneste mener trusselbildet tilsier at norsk politi bør bære våpen.

Det heter det i høringssvaret til bevæpningsutvalgets utredning, som ble lagt frem i mars i år.

Norsk politi har tidligere vært midlertidige bevæpnet, blant annet i perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016 på grunn av skjerpet trusselbilde, og i en kort periode i april i år etter lastebilangrepet i Stockholm.

Politiets sikkerhetstjeneste kommer med kraftig kritikk av utvalgets beskrivelse av terrortrusselen, som de mener 'ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den.'

Det skriver VG

- PST mener at politiet må settes i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag ved at de har mulighet til å benytte seg av riktige maktmidler i bekjempelsen av denne typen kriminalitet. Samfunnets grad av tillit til politiet avhenger av at befolkningen er trygge på at politiet er i stand til å håndtere alvorlige situasjoner som oppstår raskt og adekvat», heter det blant annet i høringssvaret.

6 av 7 medlemmer i bevæpningsutvalget har sagt nei til forslaget, mens ute i politidistriktene er det delte meninger.

Tre av landets tolv politidistrikter mener politiet bør få bære ladde våpen til daglig, mens de resterende ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning.

Oslos politimester, Hans Sverre Sjøvold, uttalte til VG i slutten av oktober at han har snudd i synet på bevæpning. Nå mener han politifolk må ha våpenet ved hofta.

Justisminister i FrP, Per-Willy Amundsen, ønsker permanent, generell bevæpning av politiet, og får noe støtte i eget parti, men ikke hos statsminister Erna Solberg eller noen av de andre partiene på Stortinget.

Utredning er ute på høring frem til 1. desember.