SAS lovet erstatning ‘i løpet av noen uker’: Nå kommer de med ny melding

07/11/2022 08:35

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
SAS' opprinnelige tidsplan har ikke gått som forventet.

En av sommerens største historier var SAS, som hadde flere problemer. Først måtte aksjonærene bli bedt om mer penger, som blant annet ble hentet fra den danske staten.

Gleden varte ikke lenge, for kort tid etter ble SAS rammet av en omfattende pilotstreik, som i løpet av de 15 dagene den varte, endte opp med å koste selskapet en milliard norske kroner.

Så mange som 370.000 passasjerer ble berørt fordi deres flyvninger enten ble kansellert eller utsatt. Mange av disse passasjerene forsøkte derfor å søke kompensasjon fra SAS.

I slutten av august annonserte SAS at de forventet å ligge i bunnen av alle søknader i løpet av noen uker.

- De fleste har fått refundert billettene sine. Så er det ytterligere kompensasjoner, og disse sakene må håndteres manuelt. Og vi har også kommet langt, men det vil ta noen uker til før vi når bunnen av disse sakene, sier Simon Pauck Hansen, konserndirektør for SAS i Danmark.

Dessverre har SAS gått tom for tid, for nå står det at de forventer å være ferdige innen utgangen av 2022 – det vil si flere måneder senere enn den første kunngjøringen.

– Vi har fortsatt å ha et etterslep av de som har kommet inn via sas.dk og bedt om erstatning eller å få dekket sine ekstra kostnader, da disse krever manuell håndtering.

SAS skriver videre at glidningen av tidsplanen skyldes at det har vært vanskelig å forutsi antall saker som skal håndteres.

- Det skyldes at det var utrolig vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mange saker vi ville få som ville bli behandlet manuelt. Som sagt er vi nesten helt ferdige med kundene som har kansellert reservasjonen.