UNICEF med trist uttalelse: "Det er dypt bekymringsfullt"

20/04/2023 11:45

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Nå har FNs barneorganisasjon UNICEF noen triste nyheter.

Det gikk ellers så bra. I perioden fra 2000 til 2018 falt antall barn under fem år som døde av meslinger med 73 prosent, og polio ble nesten utryddet.

Men nye tall viser at 67 millioner barn over hele verden gikk glipp av livreddende vaksiner mellom 2019 og 2021. Dette er det største tilbakeslaget på 30 år, ifølge UNICEFs årlige rapport «State of the Worlds Children», som i år fokuserer på barnevaksinasjoner.

– Det er dypt bekymringsfullt å se at barn som lett kunne vært beskyttet mot en rekke sykdommer med et stikk i armen, nå risikerer livet, sier Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Ifølge rapporten doblet antall meslingtilfeller seg i 2022 sammenlignet med året før, og antall barn lammet av polio økte med 16 prosent. Og sammenlignet med perioden 2019 til 2021 med forrige treårsperiode, er det en åttedobling i antall barn lammet av polio.

Tilbakeslaget har skjedd under COVID-19-pandemien, da helsesystemene ble satt under alvorlig belastning. I mange land ble barnevaksinasjonsprogrammer helt avviklet fordi alle ressurser ble satt inn i COVID-19-vaksinasjoner. Samtidig oppsto offentlig mistillit til alle former for vaksinasjoner, som også inkluderte barnevaksinasjoner.

"På høyden av pandemien blomstret frykt og desinformasjon om alle typer vaksiner – inkludert barnevaksinasjoner som ikke hadde noe med COVID-19 å gjøre – rundt om i verden. Frykten og mytene eksisterer fortsatt mange steder, men det er avgjørende at vi gjenoppbygger tilliten til de grunnleggende barnevaksinasjonene. Ellers risikerer vi en dødsbølge blant barn med meslinger, difteri eller andre sykdommer som ellers lett kunne vært forhindret," sier Susanne Dahl i en pressemelding.

Av de 67 millioner barna som gikk glipp av grunnvaksiner mellom 2019 og 2021, fikk 48 millioner ikke en eneste vaksinering.

Pandemien har også forsterket allerede eksisterende ulikheter. Ifølge rapporten er det særlig barn i verdens fattigste, mest avsidesliggende og marginaliserte samfunn som ikke får grunnvaksiner. Globalt får ett av fem barn i de fattigste familiene ingen vaksiner i det hele tatt, mens det i de rikeste familiene bare er ett av 20 barn.

I tillegg viser rapporten at barn som bor i områder herjet av krig eller konflikt har større risiko for å gå glipp av grunnvaksiner enn andre barn. I 2018 levde 40 prosent av verdens liv

ikke-vaksinerte barn i konflikt- eller kriseområder, der vaksinasjonstilbudet ofte faller.

– Vi vil ikke akseptere denne ulikheten. Akkurat nå handler det om å styrke helsesystemene i alle land i verden – det gjelder både direkte finansiering, men også bedre opplæring av helsepersonell. Og så må vi gjenopprette tilliten gjennom tett samarbeid med myndigheter og kampanjer rettet mot befolkningen, sier Susanne Dahl.

Spesielt oppfordrer UNICEF regjeringer til å doble nasjonale budsjetter for immunisering og å akselerere vaksinasjonsprogrammer som har blitt avbrutt under COVID-19-pandemien. Men det er grunn til fortsatt å være håpefull, sier Susanne Dahl:

– Vaksinering er en av UNICEFs viktigste prioriteringer, og vi har ansvar for å vaksinere 45 prosent av verdens barn. Vi når barna som bor dypt inne i slummen og høyest oppe i fjellene. Vi forplikter myndigheter og lokalsamfunn til å sikre at alle barn blir inkludert i rutinemessige vaksinasjonsprogrammer, og vi sørger for at vaksiner holdes kalde fra de forlater lageret til de når barna, sier hun.