Vil ikke være med lenger: Russland trekker seg

04/05/2022 08:21

Emma Sletta

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Russland har valgt å trekke seg ut av et område som ellers har vært preget av fred og godt samarbeid.

Russland og Vesten har i mange år hatt et anstrengt forhold til hverandre. Under den kalde krigen var det to ideologiske motsetninger som ikke kunne samarbeide. Det var frykt mye av tiden for at for tredje gang på et århundre ville en ekte verdenskrig bryte ut. Heldigvis gjorde det ikke det.

Siden slutten av den kalde krigen har det blitt gjort forsøk på å ha et bedre forhold, men akkurat nå er det helt kastet i skyggen av krigen i Ukraina.

På den annen side har det i nesten 25 år vært et godt samarbeid i rommet, hvor det har vært en blanding av vestlige og russiske astronauter på den internasjonale romstasjonen (ISS). Men det ellers gode samarbeidet vil nå komme brått på, ettersom Russland har valgt å forlate romstasjonen.

ISS. // Foto: Shutterstock

Direktøren for det russiske romfartsbyrået Dmitry Rogozin har kunngjort at Russland vil trekke seg fra ISS, og dermed stoppe alt samarbeid med NASA, ESA (Det europeiske romfartsbyrået) i denne forbindelse.

Russland vil informere sine partnere om ISS om beslutningen med ett års varsel. Ifølge Dmitry Rogozin trekker Russland seg tilbake på grunn av vestens harde sanksjoner mot landet som følge av invasjonen av Ukraina.

Selv om det russiske romfartsbyrået sier de trekker seg på grunn av sanksjoner mot Russland, mener John Leif Jørgensen, professor og instituttleder ved DTU Space. at det sannsynligvis ville skje før eller senere uansett.

«Allerede for et år siden advarte Putin om at de ville gå av innen 2024,» sa han.

Russland ønsker derfor å bygge sin egen romrasjon, som skal være ferdig i 2025. Her er det planlagt at de skal kunne få materiell sendt opp til romstasjonen raskere enn det som i dag er mulig på ISS.

Og det er bekymringsfullt, mener John Leif Jørgensen. Han frykter at russerne kan ende opp med å bruke sin stasjon som militærbase.

– Russerne ønsker å bygge sin egen stasjon, og de har vært veldig åpne om å ville ha våpensystemer om bord. Amerikanere vil vanligvis gjøre det samme når de hører at de andre gjør det. Og så har vi løpet der de store taperne blir små, fredelige nasjoner som Norge.