Naboland innfører lov om likelønn

Island innfører lov som gjør det forbudt å betale menn mer enn kvinner.

field_body_value