Naboland innfører lov om likelønn

04/01/2018 12:15

Anniken Hauge

Politikk
Island innfører lov som gjør det forbudt å betale menn mer enn kvinner.
field_body_value