Valgsesongen er rett rundt hjørnet for mange land over hele kloden, og innbyggerne deltar aktivt i den demokratiske prosessen ved å avgi sine stemmer. Det antas imidlertid at mange mennesker i ulike land er koblet fra politiske hendelser, og derfor vil deltakelsesprosessen også bli endret. Deltakelsen kan øke i visse politiske temaer, som helse og samferdsel, sammen med utdanning og fattigdom. Engasjert og interaktiv borgermedvirkning indikerer et sunt og velstående demokrati.   I denne artikkelen skal vi se på de ulike måtene borgere fra ulike områder deltar i valg på. Økt engasjement gjennom teknologi og sosiale medier Teknologi og sosiale medier har sammen ført til en revolusjonerende endring i mange bransjer og scenarier. I skrivende stund flytter stadig flere fysiske casinoer seg over til nettet på grunn av integrering av teknologi, og engasjementet har blitt initiert gjennom sosiale medier. Fra et teknologisk synspunkt er online casino vanligvis mer attraktivt for kundene. Utviklingen har nemlig ført til mange flere muligheter når det kommer til spill og spillemåter. Dette er i takt med tiden, noe som er helt avgjørende for dagens krevende kunder. Dessuten anslås det at nettcasinoer oppnår 70 % av trafikken fra sosiale medier. Årsaken til dette er at informasjonen sprer seg på makronivå.   For tiden deltar politisk interesserte borgere aktivt og deltar i valg gjennom informasjon som blir spredt på sosiale medier via teknologiske enheter. Twitter er en populær applikasjon for å oppnå informasjon om de ulike politiske kampanjene, og stort sett er informasjonen som sendes over denne plattformen nøyaktig og autentisk, mye på grunn av at den kommer fra valgorganene selv. Dette fører til at mer informasjon blir sendt ut og et høyere nivå av engasjement De beste motivatorer for engasjement under valg Visste du at fattigdom, utdanning og helseomsorg er de viktigste næringene som gir mest engasjement når det nærmer seg valg? Når mennesker blir spurt om hvilke typer spørsmål og omstendigheter som fanger oppmerksomheten deres og får dem til å delta i valg, påpeker rundt 67 % av dem temaene nevnt ovenfor. Det er mange andre utfordringer og spørsmål som folk ønsker at demokrati skal handle om. Dette er de områdene som fanger oppmerksomheten enklest og som motiverer folk til å følge og engasjere seg i valgene. De ønsker å holde seg informert om disse temaene og se hvilke holdninger de politiske lederne har når det kommer til helse, utdanning og fattigdom. Fysisk deltakelse på taler og stemmegivning Rundt 78 % av oss bruker stemmeretten, og dette inkluderer også de som er kvalifisert til å delta i stemmeprosessen. Avstemming er en form for engasjement der man deltar på kampanjetaler og debatter. Mange viser sitt engasjement i form av å delta i valgrelaterte taler for å få innsikt i en bestemt kandidats meninger, holdninger og hva partiene har tenkt å gjøre for områdene de velger å satse på. Hovedbudskap! Folk over hele verden deltar i politiske valg på ulike måter. En stor mengde enkeltpersoner deltar i valget ved å avgi sin stemme på partiet de støtter. I tillegg kommer andre former for engasjement gjennom avstemninger på nettet, som kan foregår på ulike sosiale medieplattformer. Mange temaer motivatorer, er viktige og vekker oppmerksomheten hos mange velgere. Men de viktigste temaene er helse, fattigdom og utdanning.