Menn lever lengre hvis de stirrer på bryster

Foto: Shutterstock Bryster
Foto: Shutterstock Bryster
Gode nyheter til alle herremenn - å se på bryster er bare én av seks måter å leve lengre på.

Menn har visst det i årevis, men nå har de også vitenskapens ord for at de fint kan glo videre.

Å se på bryster forlenger nemlig menns levetid.

Det viser en undersøkelse publisert i The Archives of Internal Medicine, hvor det har blitt undersøkt hvordan positiv tenkning og glede har en tydelig effekt på menns helse og levetid.

Det skriver Nypost.com.

Forsøkspersonene i undersøkelsen blev fulgt et år, og deretter kunne det spores en tydelig forbedring av mennenes helse – og dermed forventede levetid – hvis mennene hadde ført en positiv innstilt livsstil. 

En av de handlingene som skapte en merkbar glede og positiv innstilling hos mennene i forsøket, var ikke overraskende det å se på bryster. 

Mer enn halvdelen av de mannlige forsøkspersonene som koronararteriesykdom (den mest alminnelige formen for hjertesykdom, red.) økte sin fysiske aktivitet oppmot 37 prosent, etter de hadde blitt bedt om å skrive ned positive tanker hver morgen.

Det samme var forøvrig tilfellet for menn med høyt blodtrykk.

Den positive effekten som forskerne kunne spore når forsøkspersonene så på bryster, kunne også spores når mennene ble bedt om å se på søte dyr.  

I følge forskerne finnes det riktignok fem andre måter utover puppe-kikking, hvor menn kan leve lengre.

1. Å ha mye sex: Enda en gledelig nyhet for mange menn, men det ligger faktisk en god forklaring bak.

Det skyldes at sex er godt for det fysiske velbefinnende og løsner opp for stress, hvilket er med på å minske risikoen for sykdommer. 

Sist men ikke minst frigir sex stoffet serotonin, som gir kroppen en følelse av glede og lykke.

2. Å bli gift: Ikke alle vil skrive under på at et ekteskap er en sunn ting, men my kommer naturligvis an på når man blir gift. 

En spørreundersøkelse blant 127.000 amerikanere har nemlig vist at menn som ble gift etter de hadde fylt 25 år, hadde en tendens til å leve lengre enn menn som enten hadde giftet seg tidligere eller aldri hadde vært gift.

3. Å få barn: Det kan virke slitsomt å ha barn, men flere undersøkelse viser derimot at menn som får barn lever lengre enn barnløse menn. 

Et studie i The Journal of Epidemiology & Community Health har forøvrig påvist at når foreldre når en alder på 60 år, så er menns levealder i gjennomsnitt blitt forlenget med opp til to år – nettopp på grunn av barna deres. Til sammenligning er kvinners gjennomsnittsalder blitt forlenget med halvannet år. 

4. Å være ansvarsfull: Et studie publisert i The Journal of Personality and Social Psychology har påvist at en rekke eldre mennesker, som del av en undersøkelse, har vist seg å leve lengre jo mer ansvarsfulle de var.

De eldre fikk en plante hver å ta seg av, og de som tok størst ansvar og pleide planten sin best, utviste også senere forbedrede sosiale ferdigheter, større oppmerksomhet og bedre fysikk.

5. Få en ’pappakropp’: De fleste menn legger på seg med årene, men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. 

I følge boken ’How men Age’ vil en ’pappakropp’ nemlig medvirke til at menn som har en smule fett på kroppen, også er mindre tilbøyelige til å få hjertestans og prostatakreft, mens de i stedet er bedre til å ta seg av barna deres.