Det er mange grunner til at norske veier holde sikre. Det er en av de viktigste områdene som må sikres slik at norsk infrastruktur fungerer som den skal. Det er viktig at alt fungerer etter planen slik at det ikke går utover trafikk, som igjen kan påvirke for eksempel utrykninger av sykebiler, brannbiler og lignende.