Tiltak mot stress på den moderne arbeidsplassen

04/03/2022 09:18

Valdemar Lind

Sponset innhold
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I dagens samfunn sliter mange ansatte med depresjon, angst og utbrenthet som et resultat av stress på arbeidsplassen. I denne artikkelen vil gi gå igjennom virkningene av stress på arbeidsplassen samt hva som kan gjøres for å forbedre trivsel og redusere sykefravær blant ansatte.

Fysisk og psykososialt stress

Stressfaktorer på arbeidsplassen klassifiseres som fysiske og psykososiale. Fysiske stressfaktorer inkluderer støy, dårlig belysning, dårlig kontor- eller arbeidsoppsett samt ergonomiske faktorer som dårlige arbeidsstillinger.

Psykososiale stressfaktorer er uten tvil de mest dominerende stressfaktorene. Disse inkluderer høye krav, lite fleksibel arbeidstid, lite kontroll, dårlig arbeidsdesign og struktur, mobbing, trakassering og jobb-usikkerhet.

Påvirker bedriftens ytelse og kostnader

Stress på arbeidsplassen påvirker ikke bare den ansatte, for det har også negative effekter på bedriftens ytelse. Effektene av jobbrelatert stress er tydelige i de ansattes fysiske og mentale helse og oppførsel. Dette kan føre til forhøyet blodtrykk og angst, noe som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, rusmisbruk og angstlidelser.

Det er også et økende antall bevis for at arbeidsrelatert stress øker risikoen for diabetes. Andre fysiske helseproblemer knyttet til stress på arbeidsplassen inkluderer immunsvikt, muskel- og skjelettplager inkludert kroniske ryggsmerter og gastrointestinale lidelser som irritabel tarm-syndrom. Det blir fort vanskelig for en ansatt som sliter med disse plagene å yte optimalt da fraværet øker og tilstedeværelsen reduseres.

Stress på arbeidsplassen er også knyttet til en høyere ulykke- og skadeprosent samt en høyere omløpshastighet som begge øker bedriftens administrative kostnader.

Dette kan arbeidsplassen gjøre

Stress på arbeidsplassen kan forebygges, og identifisering av potensielle kilder til stress for ansatte i en organisasjon er det første trinnet i å håndtere dem. Det er også viktig å nevne at alle arbeidsplasser også har en juridisk plikt til å foreta en HMS-risikovurdering, og dette kan du lese mer om her.

 

Arbeidsgivere kan hjelpe til med å forebygge stress ved å fjerne eller redusere potensielle stressfaktorer. Disse inngrepene setter søkelys på selve kildene til fysisk og psykososialt stress på arbeidsplassen. Eksempler på tiltak som arbeidsplassen kan benytte seg av inkluderer:

  • Tiltak for å redusere arbeidstakers eksponering for yrkesmessige farer
  • Redesign av arbeidsmiljøet
  • Tilbyr pauser og tid til middagslur for ansatte
  • Øke ansattes deltakelse i å ta beslutninger og planlegge arbeidet
  • Øke tid og ressurser for å fullføre spesifikke jobboppgaver
  • Gi ansatte med kontroll over eget arbeid
  • Matchende stillingsbeskrivelse med ansattes ferdigheter og kvalifikasjoner
  • Skape klare rammer forfremmelser og belønninger
  • Erstatt gjeldende utstyr med sikrere og oppdatert utstyr og teknologi